Bài tập Toán lớp 5: Bài Toán tam suất thuận

Bài tập Toán lớp 5: Bài Toán tam suất thuận có kèm theo bài tập minh họa có lời giải chi tiết và kèm theo từng bài tập cụ thể. Các dạng bài tập dưới đây giúp cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán tam suất thuận ôn tập ôn thi chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì, thi học sinh giỏi, ôn thi Violympic. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

1. Kiến thức cần nhớ

- Ta gọi A và B là tỉ lệ thuận với nhau nếu: A tăng (hay giảm) bao nhiêu lần thì B cũng tăng (hay giảm) bấy nhiêu lần và ngược lại.

- Cách giải bài toán tam suất thuận:

+ Cách 1: Rút về đơn vị.

+ Cách 2: Dùng tỉ số.

2. Các ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Ba thùng nước mắm đựng được 96l. Hỏi 5 thùng như thế thì đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

Giải:

1 thùng đựng được: 96 : 3 = 32 (l)

5 thùng đựng được: 32 x 5 = 160 (l)

Đáp số: 160l nước mắm.

Ví dụ 2: Ở một công trường, một tổ 5 người đập trong một ngày được 13m3 đá. Hỏi cũng với năng suất ấy, 70 người đập trong một ngày được bao nhiêu mét khối đá?

Giải:

70 người so với 5 người thì gấp:

70 : 5 = 14 (lần)

70 người đập trong một ngày được:

13 x 14 = 182 (m3)

Đáp số: 182 m3.

Ví dụ 3: Biết rằng cứ 3 thùng mật ong đựng được 27l. Trong kho có 12 thùng, ngoài cửa hàng có 5 thùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít mật ong?

Giải:

Mỗi thùng đựng được: 27 : 3 = 9 (l)

Số thùng tất cả là: 12 + 5 = 17 (l)

Số lít mật ong là: 9 x 17 = 153 (l)

Đáp số: 153 l mật ong.

Ví dụ 4: Trong 2 ngày với 8 người thì sửa được 64m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? Giả sử năng suất mỗi người như nhau.

Giải:

Cách 1:

Trong 1 ngày 8 người sửa được: 64 : 2 = 32 (m)

Trong 5 ngày 8 người sửa được: 32 x 5 = 160 (m)

Trong 5 ngày 1 người sửa được: 160 : 8 = 20 (m)

Trong 5 ngày 9 người sửa được: 20 x 9 = 180 (m)

Cách 2:

Nếu ta coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công thì số công để sửa 64m đường là: 8 × 2 = 16 (công)

9 người làm trong 5 ngày được: 5 × 9 = 45 (công)

Với 45 công ta sửa được: 64 × 45 : 16 = 180 (m)

Đáp số: 180m.

Ví Dụ 5: Một số thùng dầu đựng đầy nước cân nặng 27kg. Nếu đổ bớt đi 2/5 số nước thì thùng nước chỉ còn nặng 17kg. Hỏi thùng không đựng nước nặng bao nhiêu kg?

Giải:

2/5 số nước nặng: 27 – 17 = 10 (kg)

Số nước trong thùng nặng: 20 : 2/5 = 25 (kg)

Thùng không nặng: 27 – 25 = 2 (kg)

Đáp số: 2 kg.

3. Bài tập tự luyện

Bài 1: Dệt một tá khăn mặt hết 530g sợi. Hỏi dệt 78 chiếc khăn như thế thì hết bao nhiêu ki-lô-gam sợi?

Bài 2: Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một quãng đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm của mọi người đều như nhau).

Bài 3: Để chuyên chở 39kg hàng hóa trên quãng đường dài 74km phải chi phí hết 120 000 đồng. Hỏi phải chi phí hết bao nhiêu tiền nếu chuyên chở 26kg trên quãng đường dài 185km?

Bài 4: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 120m vải. Ngày đầu may được 19 bộ, ngày sau may hết 57,5m vải. Hỏi còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

Bài 5: Cùng một lúc Hùng đi từ A đến B, còn Dũng đi từ B về A. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở điểm C cách A 3km, rồi lại tiếp tục đi. Hùng đến B rồi quay lại A ngay, còn Dũng đi đến A cũng trở về B ngay. Hai bạn gặp nhau một lần nữa ở điểm D cách B 2km. Tính quãng đường AB và cho biết ai đi nhanh hơn?

Đáp án

Bài 1:

Đổi 1 tá = 12 cái

Dệt 1 cái khăn cần số sợi là:

530 : 12 = 265/6 (sợi)

Dệt 78 chiếc khăn cần số sợi là:

265/6 x 78 = 3445 (sợi)

Đáp số: 3445 sợi

Bài 2:

1 ngày người đó làm đc số mét đường là:

1330 : 5 : 38 = 7(m)

Sửa đoạn đường 1470m cần số người là:

1470 : 2 : 7 = 105(công nhân)

Đáp số 105 công nhân

Bài 3:

Số tiền cước để chở 26kg trên 74km là:

26 x 12000 : 39 = 8000 (đồng)

Số tiền cước để chở 26kg trên 185km là:

185 x 8000 : 74 = 20000 (đồng)

Đáp số: 20 000 đồng.

Bài 4

1 bộ cần hết số vải là:

120 : 48 = 2,5 (m)

19 bộ may hết số vải là:

19 x 2,5 = 47,5 (mét)

Vì ngày hôm sau may hết 57,5 mét vải vậy:

Số vải còn lại là: 120 - 47,5 - 57,5 = 15 (m)

Do đó cần phải may số bộ quần áo là:

15 : 2,5 = 6 (bộ)

Bài 5:

Từ lúc khởi hành đến lúc hai người gặp nhau lần thứ 2 thì cả hai người đã đi được tổng cộng hết 3 lần quãng đường AB. Cứ mỗi lần cả hai người đi được một đoạn đường AB thì Hùng đi được 3km. Vì vậy đến khi gặp nhau lần thứ hai, thì Hùng đi được:

3km x 3 = 9km

Quãng đường Hùng đi được chính bằng quãng đường AB + 2km.

Vậy,quãng đường AB là :

9 – 2 = 7 (km)

Quãng đường Dũng đi (phần tô đậm) bằng:

(7 – 3) + 3 + (7 – 2) = 12 (km)

Vậy Dũng đi nhanh hơn.

Đáp số: 7km

Dũng đi nhanh hơn

Các bài Toán tam suất thuận thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi, đề thi chọn lọc vào lớp 6 của các trường chuyên. Với các ví dụ kèm theo cách giải chi tiết trên đây giúp các em học sinh phần nào nắm được cách làm và luyện tập dạng toán này.

Tham khảo các dạng Toán hay khác:

Đánh giá bài viết
98 16.838
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm