Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 91: Vận tốc

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 91: Vận tốc - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 80, 81 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 91 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi "tìm quãng đường đi được trong mỗi giờ"

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

· Một người đi xe máy đi được quãng đường 90km hết 3 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được ...km

· Một người đi xe đạp đi được quãng đường 60km hết 4 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được ....km

Hướng dẫn:

- Để tính số ki-lô-mét người đi xe máy đi được trong 1 giờ ta lấy quãng đường đi được trong 3 giờ chia cho 3.

- Để tính số ki-lô-mét người đi xe đạp đi được trong 1 giờ ta lấy quãng đường đi được trong 4 giờ chia cho 4.

Trả lời:

· Một người đi xe máy đi được quãng đường 90km hết 3 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 30 km

· Một người đi xe đạp đi được quãng đường 60km hết 4 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 15 km

Cách giải:

· 3 giờ đi được 90 km => 1 giờ = 90 : 3 = 30 (km)

· 4 giờ đi được 60km => 1 giờ = 60 : 4 = 15 (km)

2. Đọc kĩ nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

a) Ví dụ 1:

Một ô tô đi được quãng đường 160km hết 4 giờ. Như vậy trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được :

160 : 4 = 40 (km).

Ta nói: Vận tốc trung bình (nói tắt là vận tốc) của ô tô là bốn mươi ki-lô-mét giờ.

Bốn mươi ki-lô-mét giờ viết tắt là 40km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là : 160 : 4 = 40 (km/giờ).

b) Ví dụ 2:

Một người chạy được 60m trong 10 giây. Như vậy vận tốc chạy của người đó là :

60 : 10 = 6 (m/giây)

c) Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian

Gọi vận tốc là V, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: v = s : t

Chú ý: Nếu quãng đường s được xác định theo mét (m), thời gian t được xác định theo giây thì vận tốc v được xác định theo m/giây.

3. Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp:

Bài toán: Một người đi xe máy được quãng đường 160km hết 5 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy

Bài giải:

Vận tốc của người đi xe máy là:

160 : 5 = … (km/giờ)

Đáp số: …

Đáp án

Bài giải:

Vận tốc của người đi xe máy là:

160 : 5 = 32 (km/giờ)

Đáp số: 32 km/giờ

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Một tàu hỏa đi được quãng đường 180km hết 4 giờ. Vậy vận tốc của tàu hòa là .... km/giờ.

b) Con ong bay được quãng đường 10m trong 4 giây. Vận tốc của con ong là ..../giây.

c) Con đà điểu chạy được quãng đường 3150m trong 3 phút. Vận tốc chạy của con đà điểu là .....

Trả lời

a. Một tàu hỏa đi được quãng đường 180km hết 4 giờ. Vậy vận tốc của tàu hòa là 45 km/giờ

b. Con ong bay được quãng đường 10m trong 4 giây. Vận tốc của con ong là 2,5 m/giây

c. Con đà điểu chạy được quãng đường 3150m trong 3 phút. Vận tốc chạy của con đà điểu là 1050 m/phút

B. Hoạt động thực hành bài 91 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

s

130km

200km

450m

62m

t

4 giờ

8 giờ

5 phút

4 giây

v

32,5km/giờ

Đáp án

Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian : v = s : t

Ví dụ: s = 130km, t = 4 giờ

Vậy vận tốc là: 130 : 4 = 32,5 km/giờ

Tương tự như vậy ta có bảng kết quả như sau:

s

130km

200km

450m

62m

t

4 giờ

8 giờ

5phút

4 giây

v

32,5km/giờ

25km/giờ

90m/phút

15,5m/giây

Câu 2 Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Máy bay Bô-ing bay được quãng đường 2850km trong 3 giờ. Hãy tính vận tốc của máy bay?

Tóm tắt bài toán:

Máy bay:

3 giờ: 2850 km

1 giờ : ? km

Hướng dẫn:

Muốn tính vânc tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian: v = s : t

Bài giải:

Vận tốc của máy bay Bô-ing là:

2850 : 3 = 950 (km/ giờ)

Đáp số: 950 km/giờ

Câu 3 Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một người chạy 400m trong 1 phút 20 giây. Hãy tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây

Hướng dẫn

- Đổi 1 phút 20 giây sang đơn vị giây

- Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian: v = s : t

Đáp án

Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của người đó trong một giây là:

400 : 80 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây

Câu 4 Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một con báo chạy được quãng đường 1080m trong 6 phút. Tính vận tốc chạy của con báo đó?

Hướng dẫn:

Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian: v = s : t

Tóm tắt bài toán:

Con báo:

6 phút chạy : 1080m

1 phút chạy: ? m

Bài giải:

Vận tốc chạy của con báo đó trong một phút là:

1080 : 6 = 180 (m/phút)

Đáp số: 180 m/phút

C. Hoạt động ứng dụng bài 91 Toán VNEN lớp 5

Trang 84 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm hiểu quãng đường, thời gian đi từ nhà đến trường và tính vận tốc đi từ nhà đến trường của em?

Ví dụ mẫu:

Quãng đường từ nhà đến trường em dài 3km. Thời gian em đi hết quãng đường đó trong 30 phút. Hỏi vận tốc đi từ nhà đến trường của em là bao nhiêu (tính theo đơn vị đo m/phút)?

Bài giải:

Đổi: 3km = 3000m

Vận tốc của em đi từ nhà đến trường là:

3000 : 30 = 100 (m/phút)

Đáp số: 100 m/phút

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 92: Quãng đường

D. Lý thuyết Vận tốc

Dạng 1: Tìm vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau theo yêu cầu đề bài.

Dạng 2: Tìm vận tốc khi biết quãng đường, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

- Tìm thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Dạng 3: So sánh hai vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính vận tốc từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

Dạng 4: Tính vận tốc trung bình khi một vật chuyển động trên nhiều quãng đường

Phương pháp: Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian.

E. Bài tập Vận tốc Toán lớp 5

F. Trắc nghiệm Vận tốc

>> Xem đầy đủ: Trắc nghiệm Vận tốc

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 139, 140 SGK Toán 5: Luyện tập vận tốc. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
102 38.026
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm