Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 61 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 79: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

A. Hoạt động thực hành bài 80 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 62 sách VNEN toán 5 tập 2

Cùng nhau viết các công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành và hình tròn. Lấy ví dụ.

Đáp án

Diện tích hình tam giác:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Ví dụ: Độ dài đáy là 9cm và chiều cao tương ứng là 4cm. Tính diện tích hình tam giác?

Giải: Diện tích hình tam giác là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Diện tích hình thang:

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Ví dụ: Độ dài hai đáy lần lượt là 14cm và 11cm; chiều cao là 4cm. Tính diện tích hình thang?

Giải: Diện tích hình thang là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Diện tích hình bình hành:

Diện tích hình bình hành bằng tích của đường cao nhân với cạnh đáy mà đường cao đó hạ xuống

S = a x h

Ví dụ: Đường cao 7dm, độ dài đáy 4dm. Tính diện tích hình bình hành?

Giải: Diện tích hình bình hành là: S = 4 x 7 = 28 (dm2)

Diện tích hình tròn:

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14

S= r x r x 3,14

Ví dụ: Bán kính r =0,4 dm . Tính diện tích hình tròn?

Giải: Diện tích hình tròn là: S= 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

Câu 2: Trang 62 sách VNEN toán 5 tập 2

Cho hình bình hàng MNPQ (xem hình vẽ) có MN= 18cm, chiều cao KH=9cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của tam giác MKQ và hình tam giác KNP?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Đáp án

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

S = 18 x 9 = 162 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ và KNP là:

162 - 81 = 81 (cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích của tam giác MKQ và hình tam giác KNP

Câu 3: Trang 62 sách VNEN toán 5 tập 2

Cho hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Đáp án

Bán kính hình tròn là: 5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là: S = 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác ABC là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Vậy phần diện tích đã tô màu của hình tròn là: 19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

B. Hoạt động ứng dụng bài 80 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 62 sách VNEN toán 5 tập 2

Một mảnh vườn được ghép bởi một mảnh đất có dạng hình bình hành và một mảnh đất có dạng hình tam giác với kích thước như hình vẽ:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

a. Hãy tính diện tích mảnh vườn đó

b. Người ta trồng dưa hấu trên mảnh vườn đó. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch dược 15kg dưa hấu. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn dưa hấu?

Phương pháp giải

a) - Tính diện tích mảnh đất hình tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao.

- Tính diện tích mảnh vườn ta lấy diện tích mảnh đất hình tam giác vuông cộng với diện tích mảnh đất hình bình hành.

b) - Tính số dưa hấu thu được theo bài toán về quan hệ tỉ lệ : Diện tích gấp 10m2 bao nhiêu lần thì số dưa hấu thu được cũng gấp 15kg bấy nhiêu lần.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 1000kg.

Đáp án

Ta vẽ thêm các điểm cho hình như sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

a. Diện tích hình tam giác ABC là: S = 269,5 (m2)

Diện tích hình bình hành BCDE là : S = 31 x 21 = 651 (m2)

Vậy diện tích của mảnh vườn là: 269,5 + 651 = 920,5 (m2)

b. Trên mảnh vườn đó thu hoạch được số kg dưa hấu là:

(920,5 : 10) x 15 = 1380,75 (kg dưa) = 1,38075(tấn dưa)

Đáp số: a. 920,5 m2

b. 1,38075 tấn dưa

Câu 2: Trang 63 sách VNEN toán 5 tập 2

Một biển giao thông có đường kính 40cm. Diện tích hình mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích của biển báo đó. Tính diện tích mũi tên trên biển?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 80

Phương pháp giải

- Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho 2.

- Tính diện tích biển báo giao thông ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

- Tính diện tích hình mũi tên trên biển báo ta lấy diện tích biển báo giao thông nhân với \frac{1}{5}.

Đáp án

Bán kính của biển báo giao thông là:

40 : 2 = 20 (cm)

Diện tích của biển báo giao thông là:

S = 20 x 20 x 3,14 = 1256 (cm2)

Diện tích mũi tên của biển báo giao thông là:

1256 : 5 = 251,2 (cm2)

Đáp số: 251,2 cm2

C. Trắc nghiệm Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

>> Trắc nghiệm Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 127 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
185 68.742
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm