Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 97: Ôn tập về số tự nhiên

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 97: Ôn tập về số tự nhiên là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 96, 97 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 97 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 96 toán VNEN lớp 5 tập 2

Chơi trò chơi " đọc số, viết số"

a. Em viết một số để bạn đọc

b. Bạn viết một số để em đọc

Hướng dẫn giải:

Để đọc số ta đọc lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Đọc

Viết

9 835

Chín nghìn tám trăm ba mươi lăm

98 538

Chín mươi tám nghìn năm trăm ba mươi tám

31 758

Ba mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi tám

10 000

Mười nghìn

7 539

Bảy nghìn năm trăm ba mươi chín

9 999

Chín nghìn chín trăm chín mươi chín

6 635

Sáu nghìn sáu trăm ba mươi lăm

1 850 270

Một triệu tám trăm năm mươi nghìn hai trăm bảy mươi

Câu 2: Trang 96 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đọc rồi nêu giá trị của chữ số 7 trong mỗi số sau

a. 123 456 789

b. 987 654 321

Hướng dẫn giải:

- Để đọc số ta đọc lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- Xác định hàng của chữ số 7 trong mỗi số đó rồi ghi giá trị tương ứng của chữ số đó.

Đáp án

a. 123 456 789

· Đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín

· Chữ số 7 trong số 123 456 789 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 700.

b. 987 654 321

· Đọc là: Chín trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt.

· Chữ số 7 trong số 987 654 321 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 7 000 000.

Câu 3: Trang 96 toán VNEN lớp 5 tập 2

Điền dấu (< =>) thích hợp vào chỗ chấm:

10 000 .... 9 998

87 699 ..... 101 010

24 600 ..... 24 5 97

361 579 ..... 361 580

3450 ....... 34500 : 10

571 x 100 ..... 57 100

Hướng dẫn giải:

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì số kia lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Đáp án

10 000 > 9 998

87 699 < 101 010

24 600 > 24 597

361 579 < 361 580

3450 = 34500 : 10

571 x 100 = 57 100

Câu 4: Trang 96 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết các số sau theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: 5867; 4999; 6143; 6134

b. Từ lớn đến bé: 3954; 1945; 4357; 4375

Đáp án

a. Từ bé đến lớn là: 4999 -> 5867 -> 6134 -> 6143

b. Từ lớn đến bé là: 4375 -> 4357 ->3954 ->1945

Câu 5: Trang 96 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được:

a. ....52 chia hết cho 3

b. 4....5 chia hết cho 9

c. 63.... chia hết cho cả 2 và 5

d. 37.... chia hết cho cả 3 và 5

Hướng dẫn giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9:

- Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

a. ....52 chia hết cho 3

Các số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3 => ta có thể điền các số: 2, 5, 8.

b. 4....5 chia hết cho 9

Các số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9 => ta có thể điền các số: 0, 9.

c. 63.... chia hết cho cả 2 và 5

Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì phải tận cùng bằng 0 => ta có thể điền số: 0

d. 37.... chia hết cho cả 3 và 5

Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì tổng các chữ số chia hết cho 3 và phải tận cùng bằng 0 hoặc 5 => ta có thể điền số: 5

B. Hoạt động ứng dụng bài 97 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 97 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em đọc thông tin sau cho người lớn nghe :

Trái Đất hình cầu, nhưng do các lực hấp dẫn, bán kính địa cực của Trái Đất là 6320km còn bán kính xích đạo là 6341km. Khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái Đất đến mặt trăng là 384 403km, gấp khoảng 30 lần đường kính Trái Đất. Đường kính Mặt Trăng là 3474km, tức là bằng hơn một phần tư đường kính Trái Đất. Mặt trời lớn hơn Mặt Trăng 400 lần và cũng cách xa Trái Đất hơn Mặt Trăng 400 lần, điều này khiến chúng ta thấy chúng có kích thước gần ngang nhau trên bầu trời.

Tuy con người đã lên Mặt Trăng, nhưng chúng ta chưa khám phá hết độ sâu của các đại dương bao la trên Trái Đất. Trên thực tế, chúng ta mới chỉ khám phá được chưa đầy 10% lòng đại dương. Đại dương chưa 97% lượng nước của chúng ta và 99% khu vực sống. Trong khi đó, chúng ta mới xác định được 212 906 loài sinh vật biển và có thể còn 25 triệu loài nữa mà chúng ta chưa biết đến.

(Trích “Những sự thật thú vị về Trái Đất”, vietnamnet)

Câu 2: Trang 97 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đặt câu hỏi liên quan đến thông tin em vừa đọc rồi viết vào vở? (thông tin trang 97 sgk)

Đáp án

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Bán kính xích đạo và bán kính địa cực của Trái đất là bao nhiêu?

Bán kính địa cực là 6320 km

Bán kính xích đạo là 6341 km

2. Khoảng cách trung bình từ tâm Trái Đất đến mặt trăng là bao nhiêu?

Khoảng cách trung bình từ tâm Trái Đất đến mặt trăng là 3474 km

3. Mặt trời lớn hơn mặt trăng bao nhiêu lần?

Mặt trời lớn hơn mặt trăng 400 lần

4. Đại dương chứa bao nhiêu lượng nước của chúng ta?

Đại dương chứa 97% lượng nước của chúng ta

5. Con người đã xác định được bao nhiêu loài sinh vật biển?

Con người đã xác định được 212 906 loài sinh vật biển.

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 98: Ôn tập về phân số

C. Trắc nghiệm Ôn tập về số tự nhiên

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Tham khảo các dạng bài tập tương ứng:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
45
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm