Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 6 được đội ngũ thầy cô giáo của VnDoc biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 6 bao gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 5.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 6

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 4cm là

A. 28,26cm² B. 50,24cm² C. 12,56cm² D. 25,12cm²

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2,75 giờ = … phút là:

A. 145 B. 155 C. 165 D. 160

Câu 3: Chữ số thuộc hàng phần chục trong số 194,936 là số:

A. 9 B. 4 C. 6 D. 3

Câu 4: Một hàng bán hoa quả gồm 30kg táo và 20 kg nho. Tỉ số phần trăm của số táo với tổng số táo và nho là:

A. 60% B. 150% C. 66% D. 40%

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 3m³24dm³ = …dm³ là:

A. 3024 B. 324 C. 3240 D. 3042

Câu 6: Hình thang ABCD có chu vi hai đáy bằng 24cm, chiều cao 5cm. Diện tích của hình thang ABCD là:

A. 30cm² B. 120cm² C. 60cm² D. 90cm²

Câu 7: Tìm X thỏa mãn: X : 3,2 = 15,8 - 4,5 + 6,2

A. X = 48 B. X = 56 C. X = 72 D. X = 54

Câu 8: Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2cm là:

A. 32cm³ B. 16cm² C. 24cm² D. 30cm²

Câu 9: Giá trị của biểu thức 15 : 1,5 + 2,4 x 0,5 là:

A. 11 B. 10 C. 11,2 D. 12

Câu 10: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1 thế kỷ = …năm

A. 50 B. 40 C. 70 D. 100

Phần II: Tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a, 6 phút 15 giây + 7 phút 34 giây b, 25 giờ 10 phút - 13 giờ 54 phút

c, 16,5 + 2,4 x 4,8 d, 45 - 35,4 : 4

Bài 2: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,4m; chiều rộng bằng một nửa chiều dài và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Người ta sơn trần nhà và 4 mặt tường phía trong phòng học. Biết lớp học gồm một cửa ra vào hình chữ nhật có chiều dài 1,2m và chiều rộng 0,8m; 2 cửa sổ hình vuông có độ dài cạnh là 1,1m. Tính

a, Thể tích của phòng học đó

b, Biết để sơn 1m2 vuông cần 15000 đồng tiền sơn và 10000 đồng tiền thuê thợ quét sơn. Hỏi để sơn hết phòng học cần bao nhiêu tiền sơn và bao nhiêu tiền thuê thợ quét sơn?

B. Lời giải đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCDAA
Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
ABBCD

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 6 phút 15 giây + 7 phút 34 giây = 13 phút 49 giây

b, 25 giờ 10 phút - 13 giờ 54 phút = 24 giờ 70 phút - 13 giờ 54 phút = 11 giờ 16 phút

c, 16,5 + 2,4 x 4,8 = 16,5 + 11,52 = 28,02

d, 45 - 35,4 : 4 = 45 - 8,85 = 36,15

Bài 2:

a, Chiều rộng của phòng học là: 6,4 : 2 = 3,2 (m)

Chiều cao của phòng học là: (6,4 + 3,2) : 2 = 4,8 (m)

Thể tích của phòng học là: 6,4 x 3,2 x 4,8 = 98,304 (m³)

b, Diện tích cửa ra vào của lớp học là: 1,2 x 0,8 = 0,96 (m²)

Diện tích 2 cửa sổ của lớp học là: 1,1 x 1,1 x 2 = 2,42 (m²)

Diện tích của 4 mặt tường lớp học là: 2 x (6,4 + 3,2) x 4,8 = 92,16m²

Diện tích của trần nhà là: 6,4 x 3,2 = 20,48 (m²)

Diện tích quét sơn là: 92,16 + 29,48 - 0,96 - 2,42 = 109,26 (m²)

Số tiền sơn là: 15000 x 109,26= 1638900 (đồng)

Số tiền để thuê thợ là: 10000 x 109,26 = 1092600 (đồng)

Đáp số: a, 98,304m³; b, 1638900 đồng, 1092600 đồng

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
14 3.310
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 5

    Xem thêm