Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 19: Khái niệm số thập phân

Nằm trong bộ tài liệu Giải Toán lớp 5 VNEN theo từng bài học năm 2023 - 2024, Giải bài tập SGK Toán 5 VNEN bài 19: Khái niệm số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 48 - 50 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5.

A. Hoạt động cơ bản Khái niệm số thập phân Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 48 VNEN Toán 5 tập 1

Chơi trò chơi "Đố bạn":

a. Quan sát hình ảnh dưới đây (sgk)

b. Em đố bạn đọc các kí hiệu 0,2l; 0,5kg; 0,5l có trong các hình vẽ trên

Trả lời:

· 0,2l đọc là: Không phẩy hai lít

· 0,5kg đọc là: Không phẩy năm ki lô gam

· 0,5l: Không phẩy năm lít.

Câu 2: Trang 49 VNEN Toán 5 tập 1

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

Câu 3: Trang 49 VNEN Toán 5 tập 1

a. Viết các phân số thập phân chỉ phần đã tô màu trong các hình vẽ sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 19

b. Viết các phân số thập phân ở phần (a) thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó.

Trả lời:

a. Các phân số thập phân chỉ phần đã tô màu trong các hình vẽ trên là:

· Hình 1: 3/10

· Hình 2: 5/10

· Hình 3: 6/10

b. Viết các phân số thập phân ở phần (a) thành số thập phân rồi đọc

3/10 = 0,3

5/10 = 0,5

6/10 = 0,6

B. Hoạt động thực hành Khái niệm số thập phân Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc mỗi số thập phân sau: 0,2 0,8 0,5 0,1 0,9

b. Viết mỗi số thập phân sau: Không phẩy một, không phẩy sáu, không phẩy bảy, không phẩy ba.

Đáp án

a. Đọc mỗi số thập phân sau:

· 0,2: Không phẩy hai 0,8: Không phẩy tám

· 0,5: Không phẩy năm 0,1: Không phẩy một

· 0,9: Không phẩy chín.

b. Viết mỗi số thập phân sau:

· Không phẩy một: 0,1

· Không phẩy sáu: 0,6

· Không phẩy bảy: 0,7

· Không phẩy ba: 0,3

Câu 2: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 19

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 19

Câu 3: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 19

Đáp án

Phân số thập phân

Đọc

Số thập phân

Đọc

1/10

Một phân mười

0,1

Không phẩy một

2/10

Hai phân mười

0,2

Không phẩy hai

3/10

Ba phân mười

0,3

Không phẩy ba

4/10

Bốn phân mười

0,4

Không phẩy bốn

5/10

Năm phân mười

0,5

Không phẩy năm

6/10

Sáu phân mười

0,6

Không phẩy sáu

7/10

Bảy phân mười

0,7

Không phẩy bảy

8/10

Tám phân mười

0,8

Không phẩy tám

9/10

Chín phân mười

0,9

Không phẩy chín

C. Hoạt động ứng dụng Khái niệm số thập phân Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Em viết năm số thập phân đã học vào vở, đọc các số thập phân đó cho người lớn nghe.

Đáp án

Em viết năm số thập phân đã học:

0,5: Không phẩy năm

0,8: Không phẩy tám

0,3: Không phẩy ba

0,4: Không phẩy bốn

0,7: Không phẩy bảy.

Câu 2: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Em hãy quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Nói cho mọi người trong gia đình nghe các thông tin về chiều dài kiến và con bọ dừa trong hình vẽ.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 19

Đáp án

Chiều dài của con kiến là 8/10 cm, ta viết thành 0,8 cm

Chiều dài của bọ ngựa là 9/10 cm, ta viết thành 0,9 cm

D. Bài tập về khái niệm số thập phân

Trên đây là Giải bài tập SGK Toán lớp 5 VNEN bài 19 Khái niệm số thập phân. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK Toán 5 chương trình VNEN trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
44 11.552
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm