Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 18 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 64 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 18 sách VNEN toán 5

Chơi trò chơi "truyền điện".

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64

Câu 2 trang 19 sách VNEN toán 5

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây thép đó?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64

Đáp án

Đường kính của vòng tròn thứ nhất là:

7 x 2 = 14 (cm)

Độ dài của vòng tròn thứ nhất là:

C = 14 x 3,14 = 43,96 (cm)

Đường kính của vòng tròn thứ hai là:

10 x 2 = 20 (cm)

Độ dài của vòng tròn thứ hai là:

C = 20 X 3,14 = 62,8 (cm)

Vậy độ dài của cả sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm

Câu 3 trang 19 sách VNEN toán 5

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64

Đáp án

Đường kính của vòng tròn bé là:

60 x 2 = 120 (cm)

Chu vi vòng tròn bé là:

C = 120 x 3,14 = 376,8 (cm)

Đường kính của vòng tròn lớn là:

(60 + 15 ) x 2 = 150 (cm)

Chu vi vòng tròn lớn là:

C = 150 x 3,14 = 471 (cm)

Vậy chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé số xăng-ti-mét là:

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm

Câu 4 trang 19 sách VNEN toán 5

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Hãy tính diện tích của hình đó?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 64

Đáp án

Vì hai nửa hình tròn trong hình có bán kính bằng 7 nên hai nửa hình tròn ghép lại tạo thành 1 hình tròn có bán kính 7cm

Diện tích của hình tròn (hai nửa hình tròn) là:

S = 7 x 7 x 3,14= 153,86 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

S = 10 X 14 = 140 (cm2)

Vậy hình tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn có diện tích là:

153,86 + 140 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 cm2

B. Hoạt động ứng dụng bài 64 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 20 sách VNEN toán 5

Bạn Thành muốn mua một tấm khăn trải bàn cho cái bàn hình tròn có đường kính 1,2m. Hãy giúp bạn Thành tính xem, để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là bao nhiêu?

Bán kính của chiếc bàn hình tròn là:

1,2 : 2 = 0,6 (m)

Vậy để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là:

S = 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2)

Như vậy, để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là: 1,1304 (m2)

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
128 46.864
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm