Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 52: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 52: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 133 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập phần Hoạt động thực hành và Hoạt động ứng dụng giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 52 Toán VNEN lớp 5

Câu 2: Trang 133 sách VNEN toán 5 tập 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phân số/ hỗn số

Số thập phân

Tỉ số phần trăm

3/4

0,75

75%

4/5

3\frac{1}{2}

2\frac{11}{25}

Đáp án và hướng dẫn giải

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phân số/ hỗn số

Số thập phân

Tỉ số phần trăm

3/4

0,75

75%

4/5

0,8

80%

3\frac{1}{2}

3,5

350%

2\frac{11}{25}

1,88

188%

Câu 3: Trang 133 sách VNEN toán 5 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là .....

b. 30% của 78m là ......

c. 45% diện tích một khu vườn 2700m2. khu vườn đó có diện tích là ..…

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là 46,66%

b. 30% của 78m là 23,4m

c. 45% diện tích một khu vườn 2700m2. khu vườn đó có diện tích là 6000m2

Câu 4: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau: Một gói trà tam thất - xạ đen nặng 2g có thành phần như sau: tam thất 1g, xạ đen 0,5g, hoa chè: 0,5g. Hãy tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen, hoa hòe so với cả gói.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tỉ số phần trăm lượng tam thất so với cả gói là:

1: 2 = 0,5 = 50%

Tỉ số phần trăm lượng xạ đen và hoa hòe là:

0,5 : 2 = 0,25 = 25%

Đáp số: tam thất 50%

xạ đen, hoa hòe : 25%

Câu 5: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau: Một cửa hàng sữa có tất cả 6500 thùng sữa. Cửa hàng đã bán được 45% số sữa đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng sữa chưa bán?

Đáp án và hướng dẫn giải

Số thùng sữa cửa hàng đó đã bán là:

6500 : 100 x 45 = 2925 (thùng sữa)

Vậy số thùng sữa còn lại cửa hàng chưa bán là:

6500 - 2925 = 3575 (thùng sữa)

Đáp số: 3575 thùng sữa

Câu 6: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau: Bác Lan bán hoa quả bị lỗ 65000 đồng. Bác nói tính ra bị lỗ 5% tiền vốn. Hỏi số vốn ban đầu bác Lan bỏ ra để mua hoa quả là bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Số vốn ban đầu bác Lan bỏ ra để mua hoa quả là:

65000 : 5 x 100 = 1 300 000 (đồng)

Đáp số: 1 300 000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng bài 52 Toán VNEN lớp 5

Hãy viết tiếp vào bảng số liệu về lớp em dưới đây:

Tính tỉ số phần trăm của:

· Số học sinh nam ở từng nhóm và số học sinh cả lớp

· Số học sinh nữ ở từng nhóm và số học sinh cả lớp

· Tổng số học sinh nam và số học sinh cả lớp

· Tổng số học sinh nữ và số học sinh cả lớp

Số liệu về lớp em

Tổng số học sinh cả lớp: .......

Số bạn nam

Số bạn nữ

Tổng số

Nhóm 1

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

Nhóm 2

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

Nhóm 3

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

Nhóm 4

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

Nhóm 5

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

Cả lớp

....(chiếm ......%)

....(chiếm ......%)

....(chiếm 100%)

Đáp án và hướng dẫn giải

Ví dụ mẫu:

Số liệu về lớp em

Tổng số học sinh cả lớp: 50 học sinh

Số bạn nam

Số bạn nữ

Tổng số

Nhóm 1

3 (chiếm 6%)

7 (chiếm 14%)

10 (chiếm 20%)

Nhóm 2

4 (chiếm 8%)

6 (chiếm 12%)

10 (chiếm 20%)

Nhóm 3

4 (chiếm 8%)

6 (chiếm 12%)

10 (chiếm 20%)

Nhóm 4

5 (chiếm 10%)

5 (chiếm 10%)

10 (chiếm 20%)

Nhóm 5

4 (chiếm 8%)

6 (chiếm 12%)

10 (chiếm 20%)

Cả lớp

20 (chiếm 40 %)

30 (chiếm 60%)

50 (chiếm 100%)

Trên đây là Giải Toán 5 VNEN bài 52 Em ôn lại những gì đã học trang 133 134. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải Toán lớp 5 chương trình VNEN theo từng bài học trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức lại kiến thức về Tỉ số phần trăm và các dạng bài về tỉ số phần trăm hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
100
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Sự Trần
  Sự Trần

  Bài có chính xác ko mọi người ơi

  Thích Phản hồi 19/12/22

  Giải Toán lớp 5 VNEN

  Xem thêm