Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 75 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5.

A. Hoạt động cơ bản bài 28 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 75 Toán 5 VNEN Tập 1

Chơi trò chơi đố bạn (sgk)

Trả lời:

Các đơn vị đo diện tích đã học và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2

Mối quan hệ giữa các đơn vị đo:

1km2 = 1000000 m2

1ha = 10000 m2

1km2 = 100 ha

1ha = 1/100 km2

Câu 2: Trang 76 Toán 5 VNEN Tập 1

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Trả lời:

Hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích:

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề:

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền sau nó và bằng 0,01 đơn vị lớn hơn liền trước nó.

Câu 3: Trang 75 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

7m2 3dm2 = ...... m2

15dm2 = ........ m2

Trả lời:

7m2 3dm2 = 7,03 m2

15dm2 = 0,15 m2

B. Hoạt động thực hành bài 28 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 47dm2= ..... m2

b. 32dm2 14cm2 = ...... dm2

c. 26cm2= ...... m2

d. 5cm2 6mm2 = ........ cm2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề để viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 47dm2= 0,47 m2

b. 32dm2 14cm2 = 32,14 dm2

c. 26cm2= 0,0026 m2

d. 5cm2 6mm2 = 5,06 cm2

Câu 2: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2015 m2= ..... ha

b. 7000 m2= ..... ha

c. 1ha = ......... km2

d. 21ha = ........ km2

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1km2 = 100ha hay 1ha = \frac{1}{100}km2 ; 1ha = 10000m2 hay 1m2 = \frac{1}{10000}ha để viết số đo đã cho dưới dạng hỗn số hoặc phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 2015 m2= 0,2015ha

b. 7000 m2 = 0,7 ha

c. 1ha = 0,01km2

d. 21ha = 0,21 km2

Câu 3: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3,61m2= ...... dm2

b. 54,3m2 = ...... m2 ..... dm2

c. 9,5km2= ....... ha

d. 6,4391ha = ......... m2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề để viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân, sau đó viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo độ dài cho trước.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 3,61m2= 361 dm2

b. 54,3m2 = 54 m2 30dm2

c. 9,5km2= 950 ha

d. 6,4391ha = 64391 m2

C. Hoạt động ứng dụng Bài 28 Toán VNEN lớp 5

Câu 2: Trang 78 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số đo diện tích của các vườn quốc gia nói trên dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là km2

Đáp án và hướng dẫn giải

Ví dụ mẫu:

Vườn quốc gia Cúc Phương: 22200ha = 222 km2

Vườn quốc gia U Minh Hạ: 8268ha = 82,68 km2

Vườn quốc gia Cát Tiên: 73878ha = 738,78 km2

D. Bài tập Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Trên đây là Giải bài tập SGK Toán lớp 5 VNEN bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
80
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm