Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 53: Ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 53: Em ôn lại những gì đã học - Sách giáo khoa VNEN toán 5 tập 1 trang 135, 136, 137 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập phần Hoạt động thực hành & Hoạt động ứng dụng giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 53 Toán VNEN lớp 5

Câu 2: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính:

384, 8 : 25

3 : 1,25

14,21 : 0,25

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 53

Câu 3: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a. (242,7 - 60,6) x 3,2

b. 9,88 : (1,27 + 1,33) - 0,98

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức:

a. (242,7 - 60,6) x 3,2

= 182,1 x 3,2

= 582,72

b. 9,88 : (1,27 + 1,33) - 0,98

= 9,88: 2,6 - 0,98

= 3,8 - 0,98 = 2,82

Câu 4: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1

Tìm x biết:

a. x x 100 = 46,89 + 12,7

b. 59,04 : x = 5,89 - 1,09

Đáp án và hướng dẫn giải

a. X x 100 = 46,89 + 12,7

X x 100 = 59,59

X = 59,59 : 100

X = 0,5959

b. 59,04 : x = 5,89 - 1,09

59,04 : x = 4,8

x = 59,04 : 4,8

x = 12,3

Câu 5: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau:

Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối. Số cây cam chiếm 40% và số cây chanh chiếm 30% số cây trong vườn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối?

Đáp án và hướng dẫn giải

Tỉ lệ phần trăm số cây chanh và cây cam ở trong vườn là:

30 + 40 = 70%

Số cây cam và cây chanh trong vườn là:

250 : 100 x 70 = 175 (cây)

Vậy số cây chuối có ở trong vườn là:

250 - 175 = 75 (cây)

Đáp số: 75 cây chuối

Câu 6: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

Cái nồi:

Giá cũ: 400 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: ........

Tủ đựng quần áo

Giá cũ: 750 000 đồng

Giám giá: 10%

Giá mới: ........

Cái chảo

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: .......

Giá mới: 85 000 đồng

Bộ quần áo trẻ em

Giá cũ: ............

Giám giá: 30%

Giá mới: 70 000 đồng

Điện thoại bàn

Giá cũ: 500 000 đồng

Giám giá: .........

Giá mới: 400 000 đồng

Đáp án và hướng dẫn giải

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

Cái nồi:

Giá cũ: 400 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: 320 000 đồng

Tủ đựng quần áo

Giá cũ: 750 000 đồng

Giám giá: 10%

Giá mới: 675000 đồng

Cái chảo

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: 15%

Giá mới: 85 000 đồng

Bộ quần áo trẻ em

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: 30%

Giá mới: 70 000 đồng

Điện thoại bàn

Giá cũ: 500 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: 400 000 đồng

Câu 7: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602m2= .... ha là:

A. 60,2

B. 6,02

C. 0,602

D. 0,0602

Đáp án và hướng dẫn giải

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602m2= .... ha là:

Đáp án đúng là: D. 0,0602

Giải thích:

1 ha = 10 000 m2

=> 602m2 = 0,0602ha

Câu 8: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi ban đầu của người ấy, ta cần tính:

A. 2100000 : 7

B. 2100000 X 7 : 100

C. 2100000 X 100 : 7

D. 2100000 X 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi ban đầu của người ấy, ta cần tính:

Đáp án đúng là: C. 2100000 X 100 : 7

B. Hoạt động ứng dụng bài 53 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 1

Em hãy hỏi người lớn về các khoản chi tiêu trong tuần của gia đình mình rồi điền vào bảng theo mẫu dưới đây (Sgk trang 137)

Đáp án và hướng dẫn giải

Ví dụ mẫu:

Các khoản chi tiêu trong tuần của gia đình em:

Nội dung chi tiêu

Số tiền (đồng)

Phần trăm

Chú thích

Mua gạo

75 000

8,5%

Mỗi tuần mua 5 cân gạo, mỗi cân giá 15 000 đồng

Mua rau, hoa quả

150 000

17,1%

Mua thịt, cá

350 000

40%

Chi tiêu khác

300 000

34,4%

Mua đồ dùng học tập, sửa xe máy

Tổng chi tiêu:

875 000

Trên đây là Giải Toán 5 VNEN bài 53 Ôn lại những gì đã học trang 135 - 137. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải Toán lớp 5 chương trình VNEN theo từng bài học trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
107
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm