Giải Toán lớp 5 VNEN bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 35 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 69: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

A. Hoạt động cơ bản bài 70 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi "đố bạn" (sgk)

a) Em đố bạn tính và điền kết quả vào bảng sau :

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

chiều rộng

chiều cao

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

9dm

5dm

8dm

 

 

7cm

7cm

7cm

 

 

3,1m

3,1m

3,1m

 

 

b) Thảo luận và trả lời câu hỏi :

- Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt có bằng nhau không ?

- Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

Trả lời:

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

chiều rộng

chiều cao

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

9dm

5dm

8dm

224 dm2

314 dm2

7cm

7cm

7cm

196cm2

294cm2

3,1m

3,1m

3,1m

38,44m2

57,66m2

b)

- Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt đó bằng nhau.

- Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì tính:

  • Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân 4
  • Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân 6

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a) Thảo luận cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên :

- Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 4 = … (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 6 = … (cm2)

c) Đọc kĩ nội dung sau và chia sẻ với bạn:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Trả lời:

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 4 = 100 (cm2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

b) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 4 = 100 (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

c) Em tự đọc kĩ nội dung đã cho.

Ghi nhớ:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m

Trả lời:

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 4 = 21,16 (m2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 6 = 31,74 (m2)

B. Hoạt động thực hành bài 70 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 37 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

a. Cạnh 2,5dm

b. Cạnh 4m 2cm

Đáp án

a. Cạnh 2,5dm

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,5 x 2,5) x 4 = 25 (dm2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,5 x 2,5) x 6 = 37,5 (dm2)

b. Cạnh 4m 2cm

Đổi 4m 2cm = 402cm

· Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (402 x 402) x 4 = 646416 (cm2) = 64,6416 (m2)

· Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (402 x 402) x 6 = 969624 (cm2) = 96,9624 (m2)

Câu 2 trang 37 sách VNEN toán 5

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó (không kể mép dán)

Đáp án

Do chiếc hộp không có nắp nên diện tích mảnh bìa cần dùng là tổng diện tích của 5 mặt giấy bìa cứng.

Diện tích một mặt hình lập phương là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích bìa cần dùng là:

12,25 x 5 = 61,25 (dm2)

Đáp số: 61,25 dm2

Câu 3 trang 37 sách VNEN toán 5

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương?

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Đáp án

Cách 1: Học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời.

Cách 2: Suy luận:

- Dễ thấy không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.

- Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó không thể gấp hình 2 thành một hình lập phương.

- Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới.

Vậy mỗi mảnh bìa ở hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành một hình lập phương.

Câu 4 trang 38 sách VNEN toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

c. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

d. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B

Đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương A là :

10 × 10 × 4 = 400 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

10 × 10 × 6 = 600 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương B là:

5 × 5 × 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

5 × 5 × 6 = 150 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp diện tích xung quanh của hình lập phương B số lần là:

400 : 100 = 4 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích toàn phần của hình lập phương B số lần là:

600 : 150 = 4 (lần)

Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần) của hình B.

Ta có kết quả sau:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B -> Sai

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B -> Đúng

c. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh của hình lập phương B -> Sai

d. Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh của hình lập phương B -> Đúng

C. Hoạt động ứng dụng bài 70 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 38 sách VNEN toán 5

Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Đáp án

Diện tích giấy Hà đã dán là:

2 x 2 x 6 = 24 (dm2)

Đáp số: 24 dm2

Câu 2 trang 39 sách VNEN toán 5

Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

Đáp án

Diện tích kính để làm bể cá không có nắp là:

0,4 x 0,4 x 5 = 0,8 (m2)

Đáp số: 0,8 m2

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 71: Em ôn lại những gì đã học

D. Lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

E. Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
95 50.122
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Tu Tran
    Tu Tran

    hay

    Thích Phản hồi 30/12/21

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm