Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình thang. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19: Đề số 1

Hình thang. Diện tích hình thang

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có mấy hình thang vuông?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao là 35cm.

Bài 3:

Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên). Tính diện tích hình thang ABCH.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 35,6m, đáy lớn hơn đáy bé 9,7m, chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19

Bài 1:

Khoanh vào C.

Bài 2:

a) Diện tích hình thang là: (6,7 + 5,4) x 4,8 : 2 = 29,04 (m2)

b) 35cm = 3,5dm.

Diện tích hình thang là: (7 + 5) x 3,5 : 2 = 21 (dm2).

Bài 3:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

HD : Ta có DC = 4,5dm,

HC = 4,5dm – 1,5dm = 3dm.

Diện tích hình thang ABCH là:

(4,5 + 3) x 3,2 : 2 = 12 (dm2).

Bài 4

Bài giải:

Độ dài đáy bé của hình thang là:

35,6 – 9,7 = 25,9 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(35,6 + 25,9) x \frac{2}{3}= 41 (m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(35,6 + 25,9) x 41 : 2 = 1260,75 (m2)

Đáp số: 1260,75m2

>> Tham khảo thêm: Bài tập Toán lớp 5: Hình thang. Diện tích hình thang

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 với 4 bài tập có đáp án chi tiết được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Bài tập về diện tích hình thang

Câu 1. Tính diện tích hình thang có:

a). Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.

b). Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m.

c). Đáy lớn 2/3m; đáy bé 1/2m; chiều cao 3/5m.

Câu 2. Tính chiều cao hình thang có:

a). Diện tích 30cm²; đáy lớn 8cm và đáy bé 0,4dm.

b). Diện tích 6,4 dm²; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm.

c). Diện tích 3/4m²; đáy lớn 1/4m và đáy bé 1/8m.

Câu 3. Tính tổng hai đáy hình thang có :

a). Diện tích 3,6 dam²; chiều cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; chiều cao 2/3m.

c). Diện tích 2400cm²; chiều cao 3,8dm.

Câu 4. Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m và bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích miếng đất hình thang?

Câu 5. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với 2 đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.

a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam²

b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

Câu 6. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m và chiều cao 11m, người ta đã thu được 184,8kg rau. Tính xem trên mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Câu 7. Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm² và chiều cao 1,3m.

Câu 8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao bằng ¼ tổng hai đáy.

a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

b). Cứ 200m² thu được 124kg thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Câu 9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².

a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².

b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Câu 10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang?

Câu 11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy?

Câu 12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang?

Câu 13. Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm². Tính diện tích hình thang lúc đầu?

Câu 14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm². Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?

Câu 15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu?

Tham khảo thêm: 31 Bài Toán về diện tích hình thang

Các dạng bài tập diện tích hình thang dành cho các em học sinh khá, giỏi ôn luyện củng cố các làm dạng Toán này trong thời gian nghỉ ở nhà chống dịch bệnh do Virus Corona. Các em học sinh ôn luyện và tải về các dạng bài tập ôn luyện tổng hợp sau đây:

Đánh giá bài viết
141 48.854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm