Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình thang. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

Hình thang. Diện tích hình thang

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có mấy hình thang vuông?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b) Một hình thang có diện tích 360m2, biết tổng hai đáy là 48m. Chiều cao của hình thang đó là:

A.18m

B. 15m

C. 16,5m

D. 17m

Bài 2:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao là 35cm.

Bài 3:

Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên). Tính diện tích hình thang ABCH.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 35,6m, đáy lớn hơn đáy bé 9,7m, chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng \frac{2}{3} tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta dành 65% diện tích để làm vườn, phần còn lại để đào ao. Tính diện tích phần đất để đào ao.

Bài 6. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé bằng \frac{1}{2} đáy lớn và kém chiều cao 30m.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m² thu được 62kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 7: Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ) người ta sử dụng 25% diện tích đất trồng na. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây na biết mỗi cây na cần 1,5 m2 đất?

Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

Bài 8: Một hình thang có tổng độ dài đáy lớn và đáy nhỏ là 235cm và đáy lớn hơn đáy nhỏ là 15cm. Biết diện tích hình thang gấp 21 lần tổng độ dài đáy lớn và đáy nhỏ. Tính độ dài đáy lớn, độ dài đáy nhỏ và chiều cao của hình thang.

2. Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 Đề 1

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc Tải Về Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 19 - Đề 1 để xem đầy đủ và chi tiết nội dung đề bài và đáp án phiếu bài tập.

Tiếp theo:

Xem thêm:

3. Bài tập về diện tích hình thang

Tham khảo thêm:

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 với các bài tập có đáp án chi tiết được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
197 96.391
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm