Giải Toán lớp 5 VNEN bài 106: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 106: Em ôn lại những gì đã học là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 118, 119 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

Giải Toán lớp 5 VNEN

72 : 45

281,6 : 8

300,72 : 53,7

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 2: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1

5,2 : 0,01

6,8 : 0,1

8,9 : 0,01

b. 14 : 0,5

20 : 0,25

11 : 0,25

24 : 0,5

Đáp án

a. 2,5 : 0,1= 25

5,2 : 0,01= 520

6,8 : 0,1= 68

8,9 : 0,01= 890

b. 14 : 0,5= 28

20 : 0,25 = 80

11 : 0,25= 44

24 : 0,5 = 48

Câu 3: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 3 : 4 =3/4 = 0,75

a. 4 : 8

b. 7 : 5

c. 1 : 2

d. 7 : 4

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 4: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp có 18 học sinh nam và 12 nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp.

A. 50%

B. 60%

C. 66%

D. 40%

Đáp án

Ta có: Số học sinh cả lớp là : 18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là: (12 : 30) x100 = 40%

Vậy đáp án đúng là D. 40%

Câu 5: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm tỉ số phần trăm của:

a. 3,2 và 4

b. 7,2 và 3,2

Đáp án

a. 3,2 và 4

3,2 : 4 = 0,8

Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là: 0,8 x 100 = 80%

b. 7,2 và 3,2

7,2 : 3,2 = 2,25

Tỉ số phần trăm của 7,2 và 3,2 là: 2,25 x 100 = 225%

Câu 6: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 2,7% + 10,32%

b. 45,8% - 24,25%

c. 100% - 37% - 25,5%

Đáp án

a. 2,7% + 10,32% = 13,02%

b. 45,8% - 24,25% = 21,55%

c. 100% - 37% - 25,5% = 37,5%

Câu 7: Trang 118 toán VNEN lớp 5 tập 2

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Đáp án

45% của 180 cây là:

180 x 45% = 81 (cây)

Vậy số cây còn lại phải trồng là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây

Câu 8: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a. Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

b. Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Đáp án

a. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:

(480 : 320) x 100% = 150%

b. Tỉ số % diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:

(320 : 480) x 100% = 66,66%

Đáp số: a. 150%

b. 66,66%

B. Hoạt động ứng dụng bài 106 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một cửa hàng đồ điện giảm giá 25% cho tất cả các mặt hàng, bác Huy mua một chiếc quạt điện với số tiền là 412 500 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc quạt đó là bao nhiêu tiền?

Đáp án

Phần trăm mặt hàng sau khi được giảm giá là:

100% - 25% = 75%

Gía chiếc quạt điện ban đầu là:

(412500 : 100) x 75 = 550000 (đồng)

Đáp số: 550000 đồng

Câu 2: Trang 119 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm trong thực tế một tình huống liên quan đến sử dụng tỉ số phần trăm rồi viết vào vở

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Chỉ tiêu của em học kì 1 sẽ đạt được 5 con điểm 10 thi học kì. Sau khi thi em đạt được 7 con điểm mười. Hỏi em đạt bao nhiêu % so với chỉ tiêu đã đặt ra?

Trả lời:

Số % em đạt được so với chỉ tiêu ban đầu là: (7 : 5) x 100 = 140%

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 5.977
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 5 VNEN Xem thêm