Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp) giúp các em học sinh bổ sung kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Các lời giải sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 5 trang 77 này.

1. Lý thuyết Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó có số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 800 em. Ta có:

1% số học sinh toàn trường là:

800 : 100 = 8 (học sinh)

Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:

8 × 52,5 = 420 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

800 : 100 × 52,5 = 420

Hoặc 800 × 52,5 : 100 = 420

Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.

b) Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.

Bài giải:

Số tiền lãi sau một tháng là:

1000000 : 100 × 0,5 = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng

2. Toán lớp 5 trang 77

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 77 cho 3 câu hỏi. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu kết quả bài làm của mình sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 1

Một lớp có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó?

Phương pháp giải

Cách 1:

- Tìm số học sinh 10 tuổi: lấy số học sinh cả lớp chia cho 100 rồi nhân với 75 hoặc lấy số học sinh cả lớp nhân với 75 rồi chia cho 100.

- Số học sinh 11 tuổi = số học sinh cả lớp − số học sinh 10 tuổi.

Cách 2:

- Tìm tỉ số phần trăm số học sinh 11 tuổi so với học sinh cả lớp: 100% − 75% = 25%

- Tìm số học sinh 11 tuổi: lấy số học sinh cả lớp chia cho 100 rồi nhân với 25 hoặc lấy số học sinh cả lớp nhân với 25 rồi chia cho 100.

Xem đáp án

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Cách 2: So với số học sinh cả lớp thì số học sinh 11 tuổi bằng:

100% – 75% = 25%

Số học sinh 11 tuổi là

32 × 25 : 100 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 2

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Phương pháp giải

- Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm 0,5% của 5000000 đồng, lấy 5000000 chia cho 100 rồi nhân với 0,5 hoặc lấy 5000000 nhân với 0,5 rồi chia cho 100.

- Số tiền cả tiền gửi và tiền lãi sau 1 tháng = tiền gửi + tiền lãi.

Xem đáp án

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 × 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi lẫn tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 3

Một xưởng may dùng hết 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu m?

Phương pháp giải

Cách 1:

- Tìm số vải may quần: lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy tổng số vải nhân với 40 rồi chia cho 100.

- Số vải may áo = tổng số vải - số vải may quần.

Cách 2:

- Tìm tỉ số phần trăm số vải may áo so với tổng số vải : 100% - 40% = 60%

- Tìm số vải may áo: lấy tổng số vải chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc lấy tổng số vải nhân với 60 rồi chia cho 100.

Xem đáp án

Cách 1

Số vải để may quần là:

345 × 40 : 100 = 138(m)

Số vải để may áo là:

345 – 138 = 207(m)

Đáp số: 207m vải.

Cách 2

Số vải may áo chiếm số phần trăm là:

100% – 40% = 60%

Số vải dùng để may áo là:

345 : 100 × 60 = 207 (m)

Đáp số: 207 m vải

Hướng dẫn giải bài tiếp theo Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm chi tiết lời giải bên dưới. Hoặc các em học sinh có thể tham khảo lời giải theo cách khác Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập Chi tiết dễ hiểu

3. Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 1 Luyện tập

a) Tìm 15% của 320 kg

b) Tìm 24% của 235 mét vuông

c) Tìm 0,4% của 350

Phương pháp giải

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lưu ý: nếu có đơn vị đo thì ta thêm đơn vị đo vào kết quả.

Xem đáp án

a) Tìm 15% của 320 kg: 320 × 15 : 100 = 48 (kg)

b) Tìm 24% của 235 mét vuông: 235 × 24 : 100 = 56,4 (mét vuông)

c) Tìm 0,4% của 350: 350 × 0,4 : 100 = 1,4

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 2 Luyện tập

Một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35 % gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu phần trăm gạo nếp?

Phương pháp giải

Tìm số kg gạo nếp tức là tìm 35% của 120kg, ta lấy 120 chia cho 100 rồi nhân với 35 hoặc lấy 120 nhân với 35 rồi chia cho 100.

Xem đáp án

Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 × 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 3 Luyện tập

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15 m. Người ta dành 20% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất để làm nhà.

Phương pháp giải

- Diện tích mảnh đất = chiều dài × chiều rộng

- Diện tích đất làm nhà = diện tích mảnh đất : 100 × 20 hoặc diện tích đất làm nhà = diện tích mảnh đất × 20 : 100.

Xem đáp án

Diện tích mảnh đất là:

18 × 15 = 270 (m2)

Diện tích đất để làm nhà là:

270 × 20 : 100 = 54 (m2)

>> Tham khảo: Giải bài tập trang 75, 76 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 77 Bài 4 Luyện tập

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Phương pháp giải

- Tìm 1% số cây trong vườn: 1200 : 100 = 12 (cây).

- Tìm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn bằng cách lấy 1% số cây trong vườn nhân lần lượt với 5; 10; 20; 25.

Xem đáp án

1% của 1200 cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây trong vườn là: 12 × 5 = 60 (cây)

10% số cây trong vườn là: 12 × 10 = 120 (cây)

20% số cây trong vườn là: 12 × 20 = 240 (cây)

25 % số cây trong vườn là: 12 × 25 = 300 (cây)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo)

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các câu hỏi và đáp án tại đây nhanh chóng, chính xác nhất!

4. Giải bài tập về tỉ số phần trăm

Trên đây là toàn bộ Giải bài tập trang 77 SGK Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo) bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, tỉ số phần trăm, cách tính tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm, cách tính tiền lãi, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 77: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) để biết thêm các cách giải bài tập toán tỉ số phần trăm. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài các lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa Toán 5, VnDoc.com còn cung cấp hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5. Mời các bạn tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo cách giải các dạng toán về tỉ số phần trămbài tập luyện tập về tỉ số phần trăm hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 được tải nhiều nhất

Ngoài giải bài tập Toán 5, VnDoc mời bạn tham khảo thêm các bài viết khác cùng lớp 5:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
765 385.633
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Ánh Ngọc
  Nguyễn Ánh Ngọc

  hay qua l love you

  Thích Phản hồi 01/03/21
  • Nguyễn THu Hiền
   Nguyễn THu Hiền

   \sqrt{\left[\left[\left\{ \pm \left[ \in \cup \pi \right]\right\}\right]\right]^{}_{}}

   Thích Phản hồi 19:45 12/12
   • Nguyễn THu Hiền
    Nguyễn THu Hiền

    hay quá ahihi


    Thích Phản hồi 19:46 12/12
    • HIỀN PHẠM
     HIỀN PHẠM

     Hay quá đi cảm ơn vndoc.com nhiều nhé.🥰

     Thích Phản hồi 18:11 27/12
     • Nga Lê
      Nga Lê

      Hay 

      Thích Phản hồi 15:43 31/12
      • phuong ̲linh
       phuong ̲linh

       khá hay:>

       Thích Phản hồi 14:54 05/01
       Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm