Toán lớp 5 trang 44, 45: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập Toán 5 sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về bảng đơn vị đo độ dài, giải bài tập quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề, các đơn vị đo thông dụng.

Toán lớp 5 trang 44: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Phương pháp giải

8m 6dm = 8 \dfrac {6}{10}m = 8,6m .2 \dfrac {2}{10}

Làm tương tự với các câu còn lại.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 8m 6dm = 8 \dfrac {6}{10}m =8,6m ;

b) 2dm 2cm = 2 \dfrac {2}{10} = 2,2dm;

c) 3m 7cm = 3 \dfrac {7}{100} = 3,07m;

d) 23m 13cm = 23 \dfrac {13}{100} = 23,13m.

Xem chi tiết lời giải: Toán lớp 5 trang 44 bài 1

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 44 SGK Toán 5

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

Phương pháp giải

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 3m 4dm = 3 \dfrac {4}{10}m = 3,4m ;

2m 5cm = 2 \dfrac {5}{100}m =2,05m ;

21m 36cm = 21 \dfrac {36}{100}m =21,36m ;

b) 8dm 7cm = 8 \dfrac {7}{10}dm = 8,7dm ;

4dm 32mm =4 \dfrac {32}{100}dm = 4,32dm ;

73mm =\dfrac {73}{100}dm= 0,73 dm .

>> Xem chi tiết lời giải: Toán lớp 5 trang 44 bài 2

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Phương pháp giải

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: 1km = 1000m, hay 1m = \frac{1}{1000}kmđể viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 5km 302m = 5,302km

b) 5km 75m = 5,075km

c) 302m = 0,302 km

Xem chi tiết lời giải: Toán lớp 5 trang 44 bài 3

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 45 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 45: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Phương pháp giải

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

>> Xem lời giải chi tiết: Toán lớp 5 trang 45 Bài 1

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m; 234cm= ...m;

506cm = ....m; 34dm=.....m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

315cm = 300cm + 15cm = 3m15cm

\displaystyle =3{{15} \over {100}}m=3,15m.

234cm = 200cm + 34cm = 2m 34cm =2{{34} \over {100}}m=2,34m;

506cm = 500cm + 6cm = 5m6cm =5{6 \over {100}}m= 5,06m;

34dm = {{34} \over {10}}m=3,4m.

>> Xem lời giải chi tiết: Toán lớp 5 trang 45 Bài 2

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;

b) 5km 34m;

c) 307 m

Phương pháp giải

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: 1km = 1000m, hay 1m =\frac{1}{1000}km để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 3km 245m= 3,245km

b) 5km 34m= 5,034km

c) 307 m= 0,307km

>> Lời giải chi tiết: Toán lớp 5 trang 45 Bài 3

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 45 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Phương pháp giải

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dạng số thập phân dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dạng số đo đề bài yêu cầu.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12,44m =12 \dfrac {44}{100}m= 12m 44cm;

b) 7,4dm =7 \dfrac {4}{10}dm= 7dm 4cm;

c) 3,45km=3,450km = 3\dfrac {450}{1000}km = 3km 450m = 3450m;

d) 34,3km=34,300km = 34\dfrac {300}{1000}km = 34km300m = 34 300m.

>> Xem lời giải chi tiết: Toán lớp 5 trang 45 Bài 4

Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán 5 trang 45, 46 SGK: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán lớp 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các bài giải môn Toán lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
367 106.642
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm