Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 5: Where's the post office?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 phần Ngữ pháp Unit 16 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 5 Unit 16 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em hoàn thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the word to make correct sentence.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Task 2. Complete the sentence with suitable prepositions.

Behind; next to; between; opposite; on the corner

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Task 3. Complete the conversation.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Task 4. Write the questions for the underlined part.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the word to make correct sentence.

1 - Excuse me, Sir. I am looking for the post office.

2 - Pardon me. What are the directions to the nearest bank?

3 - Could you tell me how to get to the bus station?

4 - Do you know the way to the train station?

5 - Could you tell me the way to the Historical Museum?

Task 2. Complete the sentence with suitable prepositions.

1 - next to; 2 - opposite; 3 - between; 4 - on the corner; 5 - behind;

Task 3. Complete the conversation.

1 - me; 2 - do; 3 - to; 4 - how;

5 - street; 6 - to; 7 - on; 8 - thank

Task 4. Write the questions for the underlined part.

1 - How can I get to the post office?

2 - Where is the National Museum?

3 - Should I take a taxi?

4 - Are there any bookstores near here?

5 - Is the Italian restaurant far from here?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
22 1.976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm