Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 1 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 1 tiếng Anh 5 Global Success trang 10 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a - Can you tell me about yourself?

I'm in class 5A.

b - Can you tell me about yourself?

I'm in class 5B.

c - Can you tell me about yourself?

I live in the city.

d - Can you tell me about yourself?

I live in the countryside.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Can you tell me about yourself?

My name's Phong. I'm in class 5D. I live in the city. My birthday is on March 8.

2. Can you tell me about yourself?

My name's Ha. I'm in class 4C. I live in the countryside. My birthday is on September 16.

4. Listen and tick

(Nghe và tích)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. a

2. c

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. countryside/ village

2. Class 5B

3. tell - city

4. yourself - mountains

6. Let’s sing

(Hãy hát)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm