Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 10 Lesson 3

Giải sách giáo khoa Unit 10 Lesson 3 tiếng Anh 5 Global Success trang 72 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

2. Circle, listen and check

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. a

3. Let’s chant

(Hãy hát theo nhịp)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

4. Read and circle

(Đọc và khoanh tròn)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. c
2. a
3. b
4. c
5. Let’s write

(Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

On Mai’s last school trip, the class went to Ba Na Hills. They visited the buidings. They walked along the Golden Bridge and took photos of the flowers. They also listened to music and watched the dances. They had a lot of fun.

6. Project

(Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Hi. Our class went on a day trip to a farm yesterday. In the morning, we planted trees. We watered the vegetables. In the afternoon, we played badminton and danced. We had a lot of fun.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 10 Lesson 3.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm