Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 7 Lesson 1 tiếng Anh 5 Global Success trang 50 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. A: What school activity does he like?

B: He likes doing projects.

b. A: What school activity does she like?

B:She likes reading books.

c. A: What school activity does she like?

B: She likes playing games.

d. A: What school activity does he like?

B: He likes solving maths problems.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

- A: What school activity does he like?

B: He likes doing projects.

- A: What school activity does she like?

B: She likes solving maths problems.

- A: What school activity does she like?

B: She likes playing games.

- A: What school activity does he like?

B: He likes reading books

4. Listen and number

(Nghe và đánh số)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. 3

b. 1

c. 2

d. 4

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. doing projects

2. doing word puzzles

3. solving a math problem

4. reading books

6. Listen, complete and sing

(Nghe, hoàn thành và hát)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. playing word puzzles

2. he

3. doing projects

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm