Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 2 Lesson 3

Giải sách giáo khoa Unit 2 tiếng Anh 5 Global Success trang 20 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

2. Circle, listen and check

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. c

2. a

3. a

3. Let’s chant

(Hát theo nhịp)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

4. Read and tick True or False

(Đọc và tích Đúng hoặc Sai)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

5. Let’s write

(Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Where do you live?

I live in Hanoi

2. What’s your address?

It’s 18 Duy Tan Street.

3. Where does your best friend live?

She lives in Hanoi, too.

4. What’s his/her address?

It's 20 Tran Thai Tong Street.

6. Project

(Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3

Hướng dẫn

Khảo sát nhà ở

Các em dùng những cấu trúc đã được học trong Unit này để hỏi về nơi ở của bạn bè trong lớp.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 2 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm