Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 3

Giải sách giáo khoa Unit 7 Lesson 3 tiếng Anh 5 Global Success trang 54 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

2. Circle, listen and check

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. c

3. Let’s chant

(Hãy hát theo nhịp)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

4. Read and circle

(Đọc và khoanh tròn)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. c

2. b

3. a

4. c

5. Let’s write

(Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Linda’s favourite school activity is reading stories. She likes reading stories because she thinks it’s very interesting. She doesn’t like playing games because she thinks it’s not good for her eyes.

6. Project

(Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm