Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 8 Lesson 3

Giải sách giáo khoa Unit 8 Lesson 3 tiếng Anh 5 Global Success trang 60 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

2. Circle, listen and check

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. b

2. b

3. b

3. Let’s chant

(Hãy hát theo nhịp)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

4. Read and answer

(Đọc và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. It’s Trang.

2. They are on his desk, in front of his pencil sharpener.

3. It’s Trang.

4. It’s on the desk.

5. Look and write

(Nhìn và viết)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. I have some new crayons and notebooks.

2. The crayons are beside the notebooks.

3. Lan Anh has a new school bag.

4. Lan Anh’s school bag is under the desk.

6. Project

(Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm