Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 9 Lesson 2

Giải sách giáo khoa Unit 9 Lesson 2 tiếng Anh 5 Global Success trang 64 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

a. What did you do yesterday?

We listened to music.

b. What did you do yesterday?

We watched the fish.

c. What did you do yesterday?

We danced around the campfire.

d. What did you do yesterday?

We played chess.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

- Where were you yesterday?

We were at the campsite.

What did you do yesterday?

We danced around the campfire.

- Where were you yesterday?

We were at the theatre.

What did you do yesterday?

We listened to music.

- Where were you yesterday?

We were at the aquarium.

What did you do yesterday?

We watched the fish.

- Where were you yesterday?

We were at the sports centre.

What did you do yesterday?

We played badminton.

4. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. b

4. a

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. sports centre; played football

2. we were; do; listened to music

6. Let’s sing

(Hãy hát)

 Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm