Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 1 Lesson 2

Giải sách giáo khoa Unit 1 tiếng Anh 5 Global Success trang 12 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. What’s your favourite sport?

It's tennis.

2. What’s your favourite colour?

It's pink.

3. What’s your favourite animal?

It's a dolphin.

4. What’s your favourite food?

It's a sandwich.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

4. Listen and match

(Nghe và nối)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. b

2. c

3. a

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. a dolphin, Why

2. pizza, don’t, a sandwich

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2

Hướng dẫn chơi

Trò chơi: Tìm người mà....

Tìm người theo mô tả. Sử dụng cấu trúc "What's your favourite ...?" để tìm.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 1 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm