Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 8 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 8 Lesson 1 tiếng Anh 5 Global Success trang 56 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. Where are the pencils?

They’re beside the book.

b. Where are the erasers?

They’re under the desk.

c. Where are the pictures?

They’re above the window.

d. Where are the pens?

They’re in front of the clock.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

- Where are the erasers?

They’re in front of the pencil case/ pen bag.

- Where are the backpacks ?

They’re under the table.

- Where are the pictures?

They’re above the bookshelf.

4. Listen and tick or cross

(Nghe và tích hoặc gạch chéo)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. √

2. x

3. √

4. x

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. beside

2. are; the pencil case

3. erasers; under

4. Where; above

6. Let’s sing

(Hãy hát)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm