Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 6 Lesson 3

Giải sách giáo khoa Unit 6 Lesson 3 tiếng Anh 5 Global Success trang 48 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

2. Circle, listen and check

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. a

2. c

3. b

3. Let’s chant

(Hát theo nhịp)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

4. Read and tick True or False

(Đọc và tích Đúng hoặc Sai)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. True

2. True

3. False

4. True

5. Let’s write

(Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

School rooms

Where?

How to get there from your classroom?

art room

first floor

go upstair

music room

ground floor

go along the corridor and turn right

library

third floor

go upstairs and turn left

gym

second floor

go downstairs and turn right

6. Project

(Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

This is a picture of my favourite school. It’s a big and beautiful school. The school has many rooms in it. In the picture, you can see a gym, a computer room, a library, an art room, a music room and our classroom - Class 5D. The gym and the computer room are on the ground floor. The library and Class 5D are on the first floor. The art room and the music room are on the second floor. My favourite room is the art room. I often draw pictures with my friends there.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 6 Lesson 3.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 1

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm