Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Giải sách giáo khoa Unit 7 Lesson 2 tiếng Anh 5 Global Success trang 52 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

a. Why does he like playing games?

Because he thinks it’s fun.

b. Why does she like doing projects?

Because she thinks it’s good for group work.

c. Why does she like reading books?

Because she thinks it’s interesting.

d. Why does he like solving maths problems?

Because he thinks it’s useful.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. What school activity does he like?

He likes playing games.

Why does he like playing games?

Because he thinks it’s fun.

2. What school activity does she like?

She likes reading books.

Why does she like reading books?

Because she thinks it’s interesting.

3. What school activity does he like?

He likes solving maths problems.

Why does he like solving maths problems?

Because he thinks it’s useful.

4. What school activity does she like?

She likes doing projects.

Why does she like doing projects?

Because she thinks it’s good for group work.

4. Listen and tick

(Nghe và tích)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1 - b; 2 - a

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. doing projects

2. solving maths problems; he thinks

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 7 Lesson 2

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 7 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm