Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 4 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 4 tiếng Anh 5 Global Success trang 28 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. What do you like doing in your time?

I like playing the violin.

b. What do you like doing in your time?

I like surfing the internet.

c. What do you like doing in your time?

I like going for a walk.

d. What do you like doing in your time?

I like watering the flowers.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

- What do you like doing in your free time?

I like playing the violin.

- What do you like doing in your free time?

I like surfing the internet.

- What do you like doing in your free time?

I like going for a walk.

- What do you like doing in your free time?

I like watering the flowers.

4. Listen and number

(Nghe và đánh số)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1 - going for a walk

2 - surfing the Internet

3 - violin - playing

4 - What - guitar

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1

Hướng dẫn chơi

Ai có nhiều câu trả lời đúng hơn?

Dùng cấu trúc hỏi và đáp về sở thích để hỏi và trả lời, ai có nhiều câu trả lời đúng hơn sẽ thắng.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 4 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm