Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 9 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 9 Lesson 1 tiếng Anh 5 Global Success trang 62 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. Were you at the theatre yesterday?

Yes, I was.

b. Were you at the aquarium yesterday?

Yes, I was.

c. Were you at the campsite yesterday?

No, I wasn't.

d. Were you at the funfair yesterday?

No, I wasn't.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

- Were you at the funfair yesterday?

Yes, I was.

- Were you at the theatre yesterday?

Yes, I was.

- Were you at the campsite yesterday?

No, I wasn’t.

- Were you at the aquarium yesterday?

No, I wasn’t.

4. Listen and tick or crosss

(Nghe và đánh dấu tích hoặc gạch chéo)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. √

2. x

3. x

4. √

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. funfair; we were

2. we weren’t; theatre

3. We were

4. We were at the aquarium

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 9 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm