Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 8 Lesson 2

Giải sách giáo khoa Unit 8 Lesson 2 tiếng Anh 5 Global Success trang 58 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

a. Whose glue stick is this?

It’s Mary’s.

b. Whose crayon is this?

It’s Bill’s.

c. Whose set square is this?

It’s Nam’s.

d. Whose pencil sharpener is this?

It’s Mai’s

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

4. Listen and tick

(Nghe và tích)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1 - b; 2 - a

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. It’s; under

2. Whose; Where’s; school bag

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2

Hướng dẫn chơi

Trò chơi: Đây là bút của ai?

Với mỗi đồ dùng học tập, sử dụng cấu trúc hỏi và trả lời đã học trong bài này, hỏi xem ai là chủ nhân của đồ vật đó.

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 8 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm