Từ vựng tiếng Anh lớp 5 cả năm 2020 - 2021

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 5 trọn bộ dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh lớp 5 cả năm bao gồm những từ mới, kèm theo phiên âm và định nghĩa giúp các em ôn luyện hiệu quả.

I. Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 5 What's your address?

2. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 2 lớp 5 I always get up early. How about you?

3. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 3 lớp 5 Where did you go on holiday?

4. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did you go to the party?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 5 Did you go to the party?

5. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Where will you be this weekend?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend?

6. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today?

7. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English? 

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 7 lớp 5 How do you learn English?

8. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 8 lớp 5 What are you reading?

9. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo?

10. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 10 lớp 5 When will Sports Day be?

II. Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2020 - 2021

1. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What’s the matter with you?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 11 lớp 5 What’s the matter with you?

2. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 12 lớp 5 Don’t ride your bike too fast!

3. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 13 lớp 5 What do you do in your free time?

4. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 14 lớp 5 What happened in the story?

5. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future?

6. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 16 lớp 5 Where's the post office?

7. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 17 lớp 5 What would you like to eat?

8. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 18 lớp 5 What will the weather be like tomorrow?

9. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Xem chi tiết tại: Từ vựng tiếng Anh Unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit?

10. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Xem chi tiết tại: Từ vựng Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Trên đây Từ mới tiếng Anh lớp 5 Unit 1 - 20. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm