Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 5 Lesson 1

Giải sách giáo khoa Unit 5 tiếng Anh 5 Global Success trang 34 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. What would you like to be in the future?

I’d like to be a firefighter.

b. What would you like to be in the future?

I’d like to be a reporter.

c. What would you like to be in the future?

I’d like to be a gardener.

d. What would you like to be in the future?

I’d like to be a writer.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

- What would you like to be in the future?

I’d like to be a firefighter.

- What would you like to be in the future?

I’d like to be a reporter.

- What would you like to be in the future?

I’d like to be a doctor.

- What would you like to be in the future?

I’d like to be a driver.

4. Listen and number

(Nghe và đánh số)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

a. 2

b. 3

c. 1

d. 4

5. Read and complete

(Đọc và hoành thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1 - gardener

2 - writer

3 - to be; firefighter

4 - would you like; reporter

6. Listen, complete and sing

(Nghe, hoàn thành và hát)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Succes Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. firefighter

2. writer

3. driver

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 5 Lesson 1.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 5 Lesson 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm