Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức Unit 3 Lesson 2

Giải sách giáo khoa Unit 3 tiếng Anh 5 Global Success trang 24 hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

2. Listen, point and say

(Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Gợi ý đáp án

a. What’s she like? – She’s friendly.

b. What’s she like? – She’s helpful.

c. What’s he like? – He’s clever.

d. What’s he like? – He’s active.

3. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

4. Listen and number

(Nghe và đánh số)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Gợi ý đáp án

a. 2

b. 1

c. 4

d. 3

Nội dung bài nghe

1. - What’s Tom like?

- He likes helping his friends. He’s very helpful. Look! He’s helping a kid over there.

2. - What’s your new friend like?

- He’s a friendly boy. We like playing together.

3. - What’s Alex like?

- Alex is an active boy. He does many things. He’s playing badminton now.

4. - I have a new foreign friend.

- What’s he like?

- He’s a clever boy. He learn things quickly.

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Malaysia - helpful

2. American - like

6. Let’s play

(Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2

Trên đây là trọn bộ Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 2.

>> Bài tiếp theo: Giải Tiếng Anh lớp 5 Global Success Unit 3 Lesson 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Global Success

    Xem thêm