Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Tiếng Anh Unit 12 lớp 5: Don't ride your bike too fast!

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and tell what they are doing.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

II. Match each cause with each result.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

III. Complete the sentence with a suitable word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and tell what are they doing

1 - She is playing with a cat.

2 - She is touching the stove.

3 - He is playing with matches.

4 - He is climbing the tree.

5 - She is running down the stair.

II. Match each cause with each result.

1 - B; 2 - E; 3 - C; 4 - A; 5 - D

III. Complete the sentence with a suitable word.

1 - burn;

2 - scratch;

3 - bite;

4 - sting;

5 - sharp;

6 - run down;

7 - fall off;

8 - fall down;

9 - drown;

10 - matches

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 3.332
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm