Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 phần Ngữ pháp Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 5 Unit 15 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match each question with each answer.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Task 2. Complete the sentence with a suitable word.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Task 3. Look at the picture and answer the question.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

ĐÁP ÁN

Task 1. Match each question with each answer.

1 - C; 2 - E; 3 - B; 4 - A; 5 - D

Task 2. Complete the sentence with a suitable word.

1 - farm; 2 - teacher; 3 - future; 4 - would hoặc’d; 5 - gardener;

6 - wants; 7 - What; 8 - When; 9 - grow; 10 - not;

Task 3. Look at the picture and answer the question.

1 - She would like to be a singer.

2 - He would like to be an architect.

3 - No, he isn’t.

4 - She is gardening.

5 - He is a bus driver.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm