Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

Tài liệu phiếu bài tập lớp 5 môn tiếng Anh cuối tuần 4 có đáp án nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh cả năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 5 tuần 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 5 Unit 3 Where did you go on holiday? giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Ôn tập lại Lý thuyết tiếng Unit 3 lớp 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 4 CÓ ĐÁP ÁN

I. Bài tập cuối tuần 4 tiếng Anh 5

1.Find and Circle

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

2. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

4. Put the word in the right order.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

5. Read the passage and find the mistakes. There are 5 mistakes. Then fix them.

Thanh and his parents go back to their hometown to visit his uncle last weekend. He live in a small village in Nam Dinh Province. They went to Ha Noi Railway Station with taxi. Then they took a plane to their hometown. His uncle took them to Vi Xuyen Lake, Rong Market and Thinh Long Beach. They has a wonderful time in their hometower.

II. Đáp án bài tập cuối tuần 4 môn tiếng Anh lớp 5

1. Find and Circle

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4

2. Read and circle a, b or c.

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 b; 5 - a

3. Read and complete.

1 - go; 2 - hometown; 3 - how; 4 - were; 5 - swam; 6 - did

4. Put the word in the right order.

1 - I was at the seaside last summer.

2 - Where did you go?

3 - I went to Phu Quoc island by plane last Sunday.

4 - What did you do in your hometown?

5 - We visited our relatives.

5. Read the passage and find the mistakes. There are 5 mistakes. Then fix them.

Thanh and his parents go back to their hometown to visit his uncle last weekend. He live in a small village in Nam Dinh Province. They went to Ha Noi Railway Station with taxi. Then they took a plane to their hometown. His uncle took them to Vi Xuyen Lake, Rong Market and Thinh Long Beach. They has a wonderful time in their hometower.

Go thành Went

Live thành lives

With thành by

Plane thành train

hometower thành hometown

Download bài tập kèm đáp án tại: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
48 12.951
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm