Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

Bài tập tiếng Anh theo tuần lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập lớp 5 môn tiếng Anh cuối tuần 2 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh chương trình mớido VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 5 Tuần 2 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 What's your address? và Lesson 1 Unit 2 I always get up early. How about you? giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh đã học hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao - Tuần 2 MỚI

1. Circle a or b. Then read aloud the sentence. Khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc to câu sau.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

2. Read and match. Đọc và nối.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

3. Read and complete. Đọc và điền.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

4. Write about you. Viết về bản thân em.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

5. Fun Time. Vui chơi nào.

Find the differences in the pictures below.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

6. Reorder the words to make complete sentence. Sắp xếp từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. Lives/ Ha Noi/ She/ in/ city/ .

________________________________

2. Does/ live/ Where/ he/ ?/

________________________________

3. Your/ is/ address/ What/ ?

________________________________

4. Like/ hometown/ Why/ you/ do/ your/ ?

________________________________

5. Floors/ How/ does/ house/ her/ have/ many/ ?

________________________________

7. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1. A. early B. my C. usually D. city

2. A. always B. play C. have D. face

3. A. like B. morning C. dinner D. film

4. A. study B. surf C. up D. bus

5. A. kind B. ride C. twice D. fishing

6. A. come B. once C. bicycle D. centre

ĐÁP ÁN

1. Circle a or b. Then read aloud the sentence. Khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc to câu dưới đây.

2 - a. island;

3 - b. village;

4 - b. flat;

5 - b. mountain;

6 - a. district

2. Read and Match. Đọc và nối.

2 - f; 3 - a; 4 - e; 5 - b; 6 - c

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi thường xuyên dậy sớm buổi sáng.

2 - Tôi thỉnh thoảng tập thể dục buổi sáng.

3 - Tôi luôn luôn đánh răng vào buổi sáng.

4 - Tôi thường xuyên nấu bữa tối lúc 6 giờ chiều.

5 - Tôi thỉnh thoảng nói chuyện trực tuyến với bạn tôi vào buổi tối.

6 - Tôi hiếm khi xem tivi vào buổi đêm.

3. Read and complete. Đọc và điền.

1 - where; 2 - address; 3 - like; 4 - quite; 5 - yes

4. Write about you. Viết về bản thân em.

1. I do morning exercise.

2. I visit my grandparents with my sister.

3. I watch TV before dinner.

4. I sometimes go to the cinema.

5. I visit my grandparents once a week.

Hướng dẫn dịch

1 - Em làm gì vào sáng thứ Hai?

Tôi tập thể dục buổi sáng.

2 - Em làm gì vào cuối tuần?

Tôi đến thăm ông bà của tôi với em gái của tôi.

3 - Em làm gì trước khi ăn tối?

Tôi xem TV trước khi ăn tối.

4 - Em có thường xuyên đi đến rạp chiếu phim không?

Tôi thỉnh thoảng đi xem phim.

5 - Em có thường xuyên đi thăm ông bà không?

Tôi đến thăm ông bà của tôi mỗi tuần một lần.

5. Fun Time. Vui chơi nào.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

6. Reorder the words to make complete sentence. Sắp xếp từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - She lives in Ha Noi city.

2 - Where does he live?

3 - What is your address?

4 - Why do you like your hometown?

5 - How many floors does her house have?

7. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D; 6 - A;

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
50 12.079
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm