Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 tuần 15

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 15 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh Unit 10 lớp 5 When will Sport Days be? hiệu quả.

1. Look and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

2. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

3. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

4. Read the text again and answer these questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 15

ĐÁP ÁN

1. Look and write.

1 - Independence Day

2 - Children’s Day

3 - Christmas Day

4 - Teacher’s Day

2. Read and complete.

1 - on

2 - for

3 - in

4 - in

5 - on

3. Read and match.

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

4. Read the text again and answer these questions.

1 - It will be on Independence Day.

2 - Tom and Linda are going to play piano.

3 - Nam is going to play the guitar.

4 - They are going to sing some English songs.

5 - They are going to dance hip hop.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
34 5.477
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5

    Xem thêm