Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 13

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 13 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh Unit 8 lớp 5 What are you reading? + tiếng Anh Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? hiệu quả.

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

2. Do the puzzle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

3. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

4. Complete the question.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 13

5. Read the text and answer the questions. 

Linda's favorite story is Snow White and the Seven Dwarfs. It is a fairy tale. It is about the beautiful princess called Snow White. When her mother passed away, her stepmother wanted to kill her because Snow White is more beautiful than her stepmother. But after that she met Seven Dwarfs who helped her a lot. Snow White is pretty, kind and generous. She likes to help people. She likes to give things to everyone. 

1. What is Linda's favorite story?

2. What kind of the book is it?

3. What is the book about?

4. What happened with Snow White when her mother passed away?

5. What's the main character like?

6. What does Snow white like?

ĐÁP ÁN

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

1 - b - I am reading Snow White and the Seven Dwarfs.

2 - b - They are short.

3 - b - He’s reading the Story of Mai An Tiem.

4 - a - He’s hard - working.

2. Do the puzzle.

1 - Gorilla

2 - Python

3 - Tiger

4 - Monkey

5 - Peacock

6 - Crocodile

3 - Read and write one word in each blank.

1 - zoo

2 - house

3 - bus

4 - elephants

5 - peacocks

6 - quiet

4. Complete the question.

1 - Where did you go last weekend?

2 - How did you go there?

3 - What did you saw?

4 - What are gorillias like?

5. Read the text and answer the questions.

1 - It is Snow White and the Seven Dwarfs.

2 - It is a fairy tale.

3 - It is about the beautiful princess called Snow White.

4 - Snow White's stepmother wanted to kill her because Snow White is more beautiful than her stepmother.

5 - She is pretty, kind and generous.

6 - She likes to help people and give things to everyone.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
8 5.743
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm