Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 30

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 1 và Lesson 2 Unit 18. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 30

(Unit 18 - Lesson 1 + 2)

1. Circle the odd one out.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

2. Write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

5. Read the text again and write the answers

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 - TUẦN 30

1. Write the answers.

1. b 2. a 3. d 4. a 5. c

2. Write one word in each blank.

2. snowy 3. sunny 4. foggy 5. windy 6. cloudy 7. stormy 8. smoggy

3. Write one word in each blank.

1. is 2. are 3. like 4. will 5. many

4. Read and circle a, b or c.

1. b 2. c 3. c 4. a 5. c

5. Read the text again and write the answers

1. She lives in Quang Ninh province

2. It’s summer.

3. It’s hot and sunny

4. She swims in the sea, builds sandcastles on the beach and has a boat cruise in Ha Long Bay.

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 30. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
20 5.290
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm