Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 18

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 5 tuần 18 có đáp án

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 18 có đáp án bao gồm hệ thống kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm thông qua các dạng bài tập ở Unit 11 What's the matter with you? (lesson 1 và lesson 2) có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Circle the odd one out

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

2. Read and circle a, b or c

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

3. Read and tick (√)T (True) of F (False)

Nick had a fever yesterday. He stayed at home with his sister Ann. He should take medicine on time. In the morning, he took some medicine. Then he said, "I won't take it again. It 's terrible".

His sister said, "You should take it. It helps you to get better."

"No, I won't. It 's not sweet at all." Nick replied.

"Look at me!" Ann said. Then she took some drops of the medicine, swallowed and ... smiled.

Later, Ann had a terrible stomach ache. She was so terrified. She would never do it again.

TF
1. Nick had a temperature yesterday.
2. He did not go to school yesterday
3. He did not take any medicine in the morning
4. The medicine was sweet.
5. Ann had a headache

4. Read and complete

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18

1. Circle the odd one out

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c; 5 - d;

2. Read and circle a, b or c

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 - c; 5 - a;

3. Read and tick (√)T (True) of F (False)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

Hướng dẫn dịch

Nick bị sốt ngày hôm qua. Anh ấy ở nhà với em gái Ann. Anh ấy nên uống thuốc đúng giờ. Buổi sáng, anh uống thuốc. Sau đó, anh ấy nói, "Anh sẽ không uống thuốc nữa. Nó thật khủng khiếp".

Em gái anh ấy nói, "Anh nên dùng nó. Nó giúp anh khỏi bệnh."

"Không, anh sẽ không. Nó không ngọt ngào chút nào." Nick trả lời.

"Nhìn em này!" Ann nói. Sau đó cô ấy lấy vài viên thuốc, nuốt và ... mỉm cười.

Sau đó, Ann bị đau bụng kinh khủng. Cô ấy rất kinh khủng. Cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.

4. Read and complete

1. sore eyes

2. shouldn’t

3. What’s

4. go swimming

5. won’t

Hướng dẫn dịch

1. Quân: Tớ bị đau mắt.

Linda: Bạn nên đi gặp bác sĩ.

Quân: Mình sẽ đi.

Linda: Bạn không nên xem Tivi và đọc sách.

Quân: Đồng ý. Mình sẽ không.

2. Peter: Bạn bị làm sao vậy?

Mai: Tớ bị đau tai.

Peter: Bạn nên đi gặp bác sĩ.

Peter: Bạn không nên đi bơi. Nó không tốt cho tai của bạn.

Mai: Đồng ý. Tớ sẽ không làm như vậy. Cảm ơn nhé.

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18. Ngoài ra, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
21 6.439
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm