Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 34

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng làm bài và so sánh đáp án sau khi làm xong. Sau đây mời thầy cô và bậc phụ huynh tham khảo, hướng dẫn con mình làm bài.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 34

(Unit 20 - Lesson 3, Review 4)

1. Complete the sentences. Then say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

2. Circle the incorrect words in the sentences below. Then correct the sentences.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

3. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

4. Fun time.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34

1.

1. older/Ha Noi

2. noisier/Ha Noi

3. more peaceful/Da Lat

4. more beautiful/the peacock

2.

1. busy → busier

2. flower → flowers

3. biger → bigger

4. many → much

5. How → What

3.

1. from 2. Which 3. is 4. are 5. than

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 34. VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
26 4.391
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm