Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 31

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 3 Unit 18 và Lesson 1 Unit 19. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 31

(Unit 18 - Lesson 3, Unit 19 - Lesson 1)

Look and match. Then complete the answers and say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31

2. Look, read and circle a or b.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31

3. Read and number the sentences.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31

4. Write the questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 - TUẦN 31

1. Look and match. Then complete the answers and say the sentences aloud.

1. c 2. d 3. e 4. a 5. b

2. Look, read and circle a or b.

1. b 2. b 3. b 4. b

3. Read and number the sentences.

a-3 b-2 c-1 d-6 e-4 f-7 g-8 h-5

4. Write the questions.

1. What’s your favourite season?

2. What’s spring like?

3. What will the weather be like tomorrow?

4. What will the weather be like this weekend?

5. Which place would you like to visit?

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 31. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
8 4.942
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm