Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 16

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 tuần 16

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh Unit 10 lớp 5 When will Sport Days be? Lesson 3 + Review 2 hiệu quả.

1. Read and match. Then say the sentence aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 16

2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 16

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 16

4. Circle the incorrect word. Then correct the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 16

ĐÁP ÁN

1. Read and match. Then say the sentence aloud.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c

2. Read and write.

2 - It will be on Friday.

3 - I did not see any peacocks at the zoo.

4 - They are playing football now.

5 - Quan is not going to play basketball.

3. Read and complete.

1 - on; 2 - Are; 3 - play; 4 - tennis; 5 - competition

4. Circle the incorrect word. Then correct the sentence.

1 - The music festival will be on Children’s Day.

2 - The singing contest will be in the school playground.

3 - Mai is going to play chess on Sports Day.

4 - Linda and Tony are going to play badminton.

5 - We are practising hard for the sports festival.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 5.137
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm