Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 2 và Lesson 3 Unit 17. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 29

(Unit 17 - Lesson 2 + 3)

1. Write the answers. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

3. Read and tick T (True) or F (False).

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

4. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 - TUẦN 29

1. Write the answers.

1. some sausages 2. some juice 3. two glasses 4. three apples

2. Read and write.

1. How much 2. How much 3. How many 4. How much 5. How many

3. Read and tick T (True) or F (False).

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com nhau giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm