Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 11

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 11 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 7 How Do You Learn English Lesson 2 + Lesson 3 tuần 11 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Circle a, b or c and complete the sentence. The say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

2. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

3. Read and tick T or F.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

4. Read the text again and answer the question.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 11

5. Put the words in correct order. 

1. day/ speaks/ English/ Mary/ every

_________________________

2. favourite/ Quan’s/ English/ subject/ is

_________________________

3. writes/ Nam/ English/ letter/ in/ usually

_________________________

4. radio/ I/ often/ to/ watch/ listen/ cartoon/ and

_________________________

5. English stories/ by/ reading/ learns/ to/ read/ Tuan/

_________________________

6. Read and match.

A

B

1. How many lessons do you have on Tuesday?

2. How often do you have Maths?

3. How do you practice speaking English?

4. Do you like Maths?

5. Why do you learn English?

6. What’s your favourite lesson?

7. Do you have Vietnamese on Tuesday?

A. Because I want to read English comic books.

B. I speak English everyday.

C. No, I don't.

D. No, I don’t. I have it on Monday and Thursday

E. My favourite lesson is English.

F. I have it four times a week.

G. I have four lessons.

ĐÁP ÁN

1. Circle a, b or c and complete the sentence. The say them aloud.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - b

2. Read and complete.

1 - with; 2 - to; 3 - in; 4 - at; 5 - by

3. Read and tick T or F.

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - T; 6 - F

4. Read the text again and answer the question.

1 - She is from Japan.

2 - Her hobby is English.

3 - She reads English comic books.

4 - She watches English cartoons on TV.

5 - She listens to English songs and chants.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Lan. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi có một người bạn qua thư Akiko. Cô ấy đến từ Nhật Bản. Sau giờ học ở trường, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh để luyện tập kỹ năng nói. Chúng tôi đọc truyện tranh tiếng Anh để luyện tập kỹ năng đọc. Tôi thường viết thư điện tử bằng tiếng Anh cho Akiko để luyện tập kỹ năng viết, và cô ấy viết trả lời tôi. Vào các cuối tuần, chúng tôi xem phim hoạt hình tiếng ANh trên Tivi để rèn luyện kỹ năng nghe. Vào thời gian rảnh, chúng tôi thường nghe những bài hát tiếng Anh và hát theo. Chúng tôi thích tiếng Anh rất nhiều.

5. Put the words in correct order.

1 - Mary speaks English every day.

2 - Quan’s favourite subject is English.

3 - Nam usually writes letter in English.

4 - I often watch cartoon and listen to radio.

5 - Tuan learns to read by reading English stories.

6. Read and match.

A

 

B

1. How many lessons do you have on Tuesday?

2. How often do you have Maths?

3. How do you practice speaking English?

4. Do you like Maths?

5. Why do you learn English?

6. What’s your favourite lesson?

7. Do you have Vietnamese on Tuesday?

1 - G

2 - F

3 - B

4 - C

5 - A

6 - E

7 - D

A. Because I want to read English comic books.

B. I speak English everyday.

C. No, I don't.

D. No, I don’t. I have it on Monday and Thursday

E. My favourite lesson is English.

F I have it four times a week.

G. I have four lessons.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 11 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
32 6.768
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm