Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

Bài tập cuối tuần 8 môn tiếng Anh 5 có đáp án

Đề luyện tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anhdo VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Lesson 3 Unit 5 Where will you be this weekend SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT và tiết Review ôn tập tiếng Anh Unit 1 - 5.

1. Circle the odd one out.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

2. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

3. Complete the question.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

4. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

5. Write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

1 - b party; 2 - a. week; 3 - d beach; 4 - b day; 5 - a island

2. Read and write one word in each blank.

1 - a; 2 - to; 3 - by; 4- to; 5 - yes; 6 - on

3. Complete the question.

1 - address; 2 - did you go; 3 - do you do; 4 - will you

4. Read and complete.

1 - will; 2 - Twice; 3 - train; 4 - visit; 5 - food

5. Write the answer.

Gợi ý:

1 - I will go to my grandparents’(house).

2 - I will go fishing and eat some fresh fruits.

3 - They will go Da Nang.

4 - They will go sightseeing.

Download đề thi và đáp án: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
24 2.216
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm