Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Friends Plus

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 6 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 6 Friends Plus giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 Friends Plus năm 2021 - 2022

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì I

TUẦN

CHỦ ĐỀ

TIẾT

NỘI DUNG BÀI HỌC

CHI CHÚ

Theo năm

Theo tuần

1

1

1

Introduction

Starter Unit

2

2

Vocabulary (p .6)

WB (p.4)

3

3

Language focus (p.7)

WB (p.5)

2

4

1

Vocabulary (p.8)

WB (p.6)

5

2

Language focus (p.9)

WB (p.7)

6

3

Vocabulary (p.10)

WB (p.8)

3

7

1

Language focus (p.11)

WB (p.9)

8

2

Vocabulary (p.12)

WB (p.10)

9

3

Language focus (p.13)

WB (p.11)

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì 2

TUẦN

CHỦ ĐỀ

TIẾT

NỘI DUNG BÀI HỌC

CHI CHÚ

Theo năm

Theo tuần

20

Unit 5 Food and Health

1

1

Vocabulary (p.62-63)

WB (p.36)

2

2

Reading (p.64)

WB (p.40)

3

3

Language focus (p.65)

WB (p.37)

21

4

1

Vocabulary and listening (p.66)

WB (p.38)

5

2

Language focus (p.67)

WB (p.39)

6

3

Speaking (p. 68)

22

7

1

Writing (p.69)

WB (p.41)

8

2

CLIL (p.70)

9

3

Puzzles and games ( p.71)

23

Unit 6 Sports

10

1

Vocabulary (p.72-73)

WB (p.42)

11

2

Reading (p.74)

WB (p.46)

12

3

Language focus (p.75)

WB (p.43)

24

13

1

Vocabulary and listening (p.76)

WB (p.44)

14

2

Language focus (p.77)

WB (p.45)

15

3

Speaking (p. 78)

25

16

1

Writing (p.79)

WB (p.47)

17

2

Culture (p.80)

18

3

Puzzles and games ( p.81)

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 3.505
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm