Giáo án ôn tập hè Lớp 2 lên Lớp 3

Giáo án ôn tập hè môn Toán

Giáo án ôn tập hè Lớp 2 lên Lớp 3 môn Toán được VnDoc tổng hợp và biên tập khoa hoc, chi tiết dành cho các thầy cô giáo tham khảo có thêm tư liệu soạn giáo án dạy thêm hè môn Toán lớp 2, ôn tập và củng cố kiến thức cho các em chuẩn bị vào lớp 3. Chúc thầy cô và các em có tiết học hiệu quả.

Đề ôn tập môn Toán Lớp 2
Đề 1

Bài 1: Viết số gồm:

a. 4 chục 5 đơn vị:............................
b. 5 chục và 4 đơn vị:....................
c. 3 chục và 27 đơn vị:...................

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45, 37, 20, 66.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a. Bằng 5:..............................................................................................................................................
b. Bằng 18:............................................................................................................................................
c. Bằng 1:.............................................................................................................................................

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

.... .. +35 =71 40 +..... = 91 67 = ......+ 0
45 -... . =18 100 -..... =39 ........-27 = 72

BàI 5: Tính nhanh:

a.11+28+24+16+12+9

b.75-13-17+25

c.5 x8 +5 x2

BàI 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó?

Bài giải:
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Đề 2

Bài 1: Từ 3 chữ số:4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Bài 3: Tính:

a.5x8-11= .................... b.3 x 6 : 3=........................
.................................. ...................................
c.40:4:5 = ...................... d.2 x 2 x 7=........................
................................. .................................
e.4x6 +16=.................... g.20 : 4 x 6=.....................
.................................. ...................................
Bài 4: Tìm x:

a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315
.................. ...................... ...................
.................. ....................... ...................
................... ...................... ....................
Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
BàI 6: Tính chu vi hình tứ giáccó độ dài các cạnh là:

105 cm; 110 cm; 113 cm; 160 cm.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
65 cm; 7 dm; 112 cm; 2 m.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
26 46.972
Sắp xếp theo

Giáo án ngoài giờ lên lớp

Xem thêm