Giáo án dạy hè Lớp 2 lên Lớp 3

Giáo án dạy hè ôn Lớp 2 lên Lớp 3

Giáo án dạy hè Lớp 2 lên Lớp 3 được thiết kế và biên soạn bởi những giáo viên dạy giỏi tại nhiều trường điểm trên toàn quốc. Giáo án dạy hè môn Toán lớp 3 này được Thư viện giáo án VnDoc cung cấp cho các thầy cô tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán và Tiếng Việt cho học sinh.

Giáo án dạy hè Lớp 4 lên Lớp 5

Giáo án dạy hè lớp 5 lên lớp 6

Giáo án dạy hè Lớp 3 lên Lớp 4

Giáo án hè môn Toán

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

(Dạy 3 tiết)

A. Mục tiêu:

  • Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ.
  • HS hiểu và làm được bài tập.

B. Các hoạt động dạy học

I. Kiểm tra:

  • Kết hợp trong giờ.

II. Bài mới:

  • Kiến thức cần ghi nhớ.
  • Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính?
  • Nêu cách tìm thành phần chưa biết? ( Số hạng, số bị trừ, số trừ)

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- HS làm bài tập.

Bài 1: Tính nhanh:

a, 26+ 17 + 23 + 14
b, 46+ 82 + 18 + 54
c, 37 - 5 + 37 - 7

- GV khái quát.

Bài 2: Tìm x?

a, x + 36 = 72 b, x - 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 - x = 28

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? nêu cách tìm?

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 25 + 36 .... 17 + 48
b, 74 - 36 .... 83 - 37
c, 56 - 19 .... 18 + 19

Bài 4: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.

Tiết 2

Bài 5: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm:

a, x + 32 .... 41 + x
b, 56 - y .... 45 - y
c, x - 26 .... x - 21

Bài 6: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.

Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S:

25 + 48 = 73

76 - 29 = 57

57 – 28 = 29

HS nêu cách làm.
2 HS trả lời miệng.
Lớp nhận xét

Đánh giá bài viết
10 15.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm